.

Minh Hóa: Công bố quyết định thành lập 3 đơn vị sự nghiệp công lập

.
12:12, Thứ Bảy, 12/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện các nghị định, quyết định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 10-1,UBND huyện Minh Hóa đã tổ chức công bố quyết định thành lập 3 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo đó, thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, trên cơ sở hợp nhất Trạm chăn nuôi và thú y huyện Minh Hóa thuộc Chi cục Chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Minh Hóa thuộc Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp-PTNT và Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện Minh Hóa; thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ phát triển quỹ đất; quyết định sắp xếp kiện toàn lại Ban quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa. Đây là 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Minh Hóa.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc. Mỗi đơn vị có 1 giám đốc và không quá 2 phó giám đốc. Các đơn vị chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 1-1-2019.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)
 

,