.

Xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

.
16:15, Thứ Bảy, 29/06/2019 (GMT+7)
Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Bình khen thưởng Công an Bố Trạch có thành tích trong điều tra, khám phá án.
Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Bình khen thưởng Công an Bố Trạch có thành tích trong điều tra, khám phá án.

(QBĐT) - Năm 1989, Công an Quảng Bình được tái thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Cùng với quân và dân toàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng sắp xếp ổn định tổ chức, cán bộ, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Qua 30 năm tái lập tỉnh, lực lượng Công an Quảng Bình đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, kịp thời có đối sách phù hợp, quản lý chặt chẽ, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng chống đối. Tham mưu làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chính sách, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt sự nghiệp đổi mới của Đảng ở địa phương.

Công an Quảng Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là hoạt động kích động, chống phá của số đối tượng chống đối chính trị, chức sắc cực đoan trong tôn giáo; các vụ việc phức tạp liên quan đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, địa giới hành chính, sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, khiếu kiện liên quan việc triển khai các dự án kinh tế động lực của tỉnh…

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an Quảng Bình đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm ma túy… Đã điều tra, khám phá trên 11.000 vụ án, xử lý hơn 17.000 đối tượng, triệt xóa hơn 2.200 ổ nhóm tội phạm hình sự, xử lý hơn 8.000 đối tượng, vận động đầu thú gần 600 đối tượng truy nã…

Những chiến công, thành tích của Công an Quảng Bình đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Công an tỉnh nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Quân công hạng Ba và nhiều huân, huy chương cao quý khác. 8 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, nhiều đơn vị, địa phương và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ được các cấp biểu dương, khen thưởng…

Để có được kết quả đó, Công an Quảng Bình luôn quan tâm coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, coi đây là nền tảng và là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi cho mọi hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong đó, chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường đổi mới việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho đảng viên, CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Các đơn vị trong Công an tỉnh định kỳ tổ chức đối thoại giữa cấp ủy đảng với cán bộ, đoàn viên, hội viên; giữa chỉ huy với CBCS nhằm phát huy dân chủ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tư tưởng, công việc. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ để phát hiện, phòng ngừa sai phạm, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Quảng Bình đẹp, thân thiện, tận tụy, vì nhân dân phục vụ; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xây dựng, bổ sung quy trình, quy chế, tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, ý thức chấp hành điều lệnh CAND, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, lối sống, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, văn hóa ứng xử của CBCS.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường việc luân chuyển, điều chuyển cán bộ công tác ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có vấn đề về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để phòng ngừa sai phạm.

Hằng năm, Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp về công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, toàn diện lãnh đạo các lĩnh vực công tác Công an. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, đưa công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đi vào thực chất.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Quy định về những điều đảng viên không được làm”, coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an tỉnh nhà...

Xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thường xuyên rà soát, đánh giá cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp bảo đảm nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức về khoa học, kỹ thuật, có ngoại ngữ và văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự.

Tập trung chỉ đạo các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Đề án 106 của Bộ Công an. Thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch và công tâm...

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường, tác động và đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh yêu cầu, nhiệm vụ mới nặng nề hơn.

Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân, cùng với truyền thống, đoàn kết không quản ngại vất vả khó khăn, lực lượng Công an Quảng Bình sẽ nỗ lực phấn đâu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại tá Bùi Quang Thanh
Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Bình

,