.

Công an tỉnh: Rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

.
10:36, Thứ Bảy, 15/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 13-6, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Sau khi nghe bộ phận tham mưu của Ban chỉ đạo diễn tập của Công an tỉnh tỉnh báo cáo tiến độ các khối lượng công việc và triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, các bộ phận liên quan đã thảo luận và đề xuất một số nội dung quan trọng để xây dựng các văn kiện, kịch bản diễn tập, phương án bảo đảm an ninh trật tự; phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm hậu cần kỹ thuật...

Theo đó, các đơn vị tham gia cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, rà soát lại việc tập luyện các tình huống diễn tập, như: đánh bắt con tin, chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn và các nội dung quan trọng khác theo nội dung quy định của Quân khu.

Cần sớm liên hệ với các lực lượng của Bộ Công an nhằm tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp về chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn về người, phương tiện và đúng kế hoạch đề ra...

Ngô Quang Văn

,