.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Đối thoại dân chủ tại huyện Quảng Ninh

.
08:06, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh. Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thắng thắn.
Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thắng thắn.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thắng thắn. Các ý kiến tham gia chủ yếu đề đạt những nguyện vọng chính đáng về công tác cán bộ, công tác chính sách hậu phương quân đội và một số chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước, Quân đội với quân nhân.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dân chủ trên 3 mặt “quân sự-chuyên môn, chính trị, kinh tế-đời sống” của Hội đồng quân nhân đơn vị và các ý kiến tham gia tại buổi đối thoại, đồng chí chủ trì hội nghị đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải đáp những vấn đề liên quan thuộc phạm vi quyền hạn; trực tiếp trao đổi, chỉ ra những ưu điểm và một số hạn chế trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Quân sự huyện Quảng Ninh.

Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục cộng đồng trách nhiệm, nêu cao tính tự giác, tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lan Anh-Thanh Sơn

,