.

BĐBP Quảng Bình: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10

.
07:56, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 10-6, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các phòng, ban và toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan.

Đồng chí đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy trực tiếp thông báo kết quả của hội nghị. Theo đó, sau hai ngày làm việc (từ 16 đến 18-5), với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).
Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

Hội nghị lần này, Trung ương đã xem xét, thảo luận, thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Tại hội nghị, đồng chí Chính ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và tập thể cán bộ, đảng viên trong BĐBP Quảng Bình tiếp tục học tập, nghiên cứu kết quả của hội nghị, liên hệ với thực tiễn, lồng ghép các hoạt động bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Hoài Nam

,