.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

.
08:20, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35, khóa XII, Kết luận số 38 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 25, Chỉ thị 30, Kết luận 44 của Ban Bí thư và Kết luận số 111 của Thường vụ Quân ủy Trung ương cho 195 đồng chí là cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ chỉ huy, Viện kiểm sát 43, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nội dung liên quan đến công tác tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; những thành tựu và chủ trương, giải pháp thực hiện công tác đối ngoại đa phương; công tác bảo vệ người tiêu dùng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội nghị cũng dành thời gian nghiên cứu, quán triệt 8 nội dung trong Kết luận số 111 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Quân đội trong giai đoạn mới gắn với phân tích, liên hệ kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng ủy quân sự tỉnh.

Hội nghị là cơ sở quan trọng để đội ngũ cán bộ chủ trì, chỉ huy cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nâng cao nhận thức, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, thống nhất về tư tưởng, hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lan Anh

,