.

TP. Đồng Hới: Nhân rộng các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

.
11:04, Thứ Bảy, 09/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 8-3, UBND TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019.

Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
Năm 2018, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP. đã đạt được những  kết quả quan trọng. Cụ thể: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các quy định khác của pháp luật được triển khai thường xuyên với 186 buổi tuyên truyền, thu hút trên 45.600 lượt người tham gia; vận động nhân dân phối hợp quản lý 162 đối tượng nghiện ma túy và tham gia quản lý, giáo dục 107 đối tượng lầm lỡ tại cộng đồng dân cư; tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm; các ngành, tổ chức, đoàn thể phối hợp xây dựng triển khai và nhân rộng nhiều mô hình theo hướng tự quản, tuyên truyền giáo dục trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả cao (như: “Tổ dân phố (thôn) tự quản về ANTT”, “Xã, phường không có tệ nạn ma túy”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Camera giám sát ANTT”…)
 
Nhờ đó, năm 2018, người dân đã cung cấp 128 tin báo có giá trị cho lực lượng chức năng cấp TP.; có 67/69 đơn vị trường, cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn “An toàn về ANTT”; 12/16 xã, phường và 20 cơ quan, doanh nghiệp đề nghị công nhận đạt “An toàn về ANTT”; 127/147 khu dân cư được công nhận đạt “An toàn về ANTT…
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, TP. Đồng Hới cũng đã đề ra các nhiệm vụ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như: củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường phối kết hợp các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào; tiếp tục chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…
 
Dịp này, Công an tỉnh và UBND TP. Đồng Hới đã khen thưởng 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
 
N.L
 
 
 
,