.

LLVT TP. Đồng Hới: Nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2019

.
07:45, Thứ Hai, 11/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Xuất phát từ đặc điểm, ví trí, vai trò chiến lược của TP. Đồng Hới trong xây dựng thế trận và hoạt động khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố luôn xem nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác quân sự, quốc phòng hàng năm.

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765 - NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự tỉnh về huấn luyện, giáo dục chính trị trong năm 2019.

Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thành phố tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn ngay từ những ngày đầu, tháng đầu ra quân huấn luyện; triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện; tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ.

Trong thời gian 5 ngày, cán bộ tham gia tập huấn quân sự và chính trị được bồi dưỡng, nghiên cứu các nội dung về quân sự, chính trị; thống nhất nội dung, phương pháp soạn thảo một số hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu.

Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, nắm chắc các mục tiêu, chỉ tiêu trong huấn luyện năm 2019; kịp thời xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng sát với tình hình thực tế của cơ sở; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, mẫu biểu, sổ sách, giáo án huấn luyện và tổ chức thông qua, phê duyệt đúng quy định.

Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới tổ chức giao lưu ra quân huấn luyện năm 2019.
Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới tổ chức giao lưu ra quân huấn luyện năm 2019.

Đơn vị cũng chủ động, kịp thời củng cố, sửa chữa thao trường huấn luyện, tổ chức huấn luyện tập trung tại Đại đội Pháo phòng không 37mm, làm mới hệ thống bia, bảng phục vụ huấn luyện các bài bắn, hệ thống biển bảng các loại theo quy định; đồng thời, chỉ đạo 16 xã, phường tu sửa thao trường huấn luyện, mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện đúng quy định.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, Đảng ủy Quân sự thành phố xác định, năm 2019 cần tập trung thực hiện tốt 2 khâu đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện dân quân tự vệ và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong cơ quan, đơn vị.

Theo đó, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm 100% cán bộ tổ chức huấn luyện tốt ở cấp mình.

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các lực lượng thường xuyên duy trì chặt chẽ và thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó, chú trọng vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm để phân công giáo viên có trình độ, kinh nghiệm đảm nhiệm giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật.

Quán triệt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Ban chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức huấn luyện toàn diện, đồng bộ, trong đó, chú trọng tập trung vào các nội dung cơ bản phù hợp với phương án chiến đấu và địa bàn hoạt động của từng địa phương, huấn luyện cho các đối tượng dân quân binh chủng, chiến sỹ dân quân năm thứ nhất; tổ chức huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất trong năm 2019; huấn luyện cụm 1 làm điểm để rút kinh nghiệm cho các cụm tiếp theo trong thời gian 15 ngày; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng trong năm; tổ chức lễ ra quân huấn luyện; chỉ đạo huấn luyện tự vệ tập trung tại Đại đội Pháo phòng không 37 ly, cho các đơn vị dân quân tự vệ...

Lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới đã làm tốt mọi công tác huấn luyện cho mùa huấn luyện năm 2019; đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện lên một bước mới: thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kết hợp với sẵn sàng chiến đấu; vừa huấn luyện vừa sẵn sàng tham gia phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão, lụt, tìm kiếm, cứu nạn; thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng LLVT TP. Đồng Hới vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Đình Long
(Ban CHQS thành phố Đồng Hới)

                         

,