.

Bộ CHQS tỉnh: Ra quân huấn luyện năm 2019

.
08:33, Thứ Hai, 04/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 với sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ khối cơ quan bộ chỉ huy, các đơn vị trực thuộc; Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn bộ binh 996 và đại diện lực lượng dân quân tự vệ thành phố Đồng Hới.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại lễ ra quân huấn luyện, đại tá Lê Văn Vỹ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá khái quát kết quả công tác huấn luyện 2018 và triển khai nhiệm vụ huấn luyện 2019.

Trong năm 2018, tiếp tục quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện đề ra, trong đó có nhiều mục tiêu đạt xuất sắc.

Các đơn vị Tiểu đoàn bộ binh 42, Trung đoàn bộ binh 996; Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp vinh dự được các cấp tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Về nhiệm vụ huấn luyện 2019, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện và các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện đã xác định, quyết tâm thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở,  huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt.            

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong công tác huấn luyện, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn” với 4 mục tiêu, chỉ tiêu và 4 giải pháp thực hiện cụ thể, sát tình hình nhiệm vụ đơn vị và yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện.

Ngay sau buổi lễ,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức ngày chạy thể thao CISM do Hội đồng thể thao Quân sự khởi xướng, nhằm khuyến khích, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao trong lực lượng vũ trang, nâng cao tỷ lệ quân số khỏe, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng trong thời gian này, Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019, với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn”.

Lan Anh-Hoàng Cuối

 

,