.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Luyện tập chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu

.
08:31, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện động tác, tác phong của người chỉ huy và cơ quan, đơn vị, sự phối hợp, hiệp đồng giữa các cá nhân, bộ phận khi huấn luyện ở từng nội dung trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công đợt luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019 dưới quyền chỉ huy, điều hành của đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong 2 ngày thực hiện các nội dung huấn luyện nguyên tắc và thực hành luyện tập, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nắm kế hoạch, ý định tổ chức của người chỉ huy, thực hành luyện tập nghiêm túc, chặt chẽ, sát thực tế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, ở phần thực hành luyện tập, qua các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành chặt chẽ các bước, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và động tác, tác phong của người chỉ huy cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, với chủ trương chuẩn bị trước một bước nhằm phục vụ tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019, song song với triển khai luyện tập khối cơ quan và các đơn vị bộ đội địa phương, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Ban chỉ huy Quân sự 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây chính là bước tập dượt quan trọng đầu tiên trong mùa luyện quân 2019.

Lan Anh
 

,