.
Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới:

Ký kết hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019

.
08:44, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 19-3, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị phương tiện kỹ thuật năm 2019.

Đại diện các đơn vị nhận quân và Ban CHQS TP. Đồng Hới ký kết biên bản hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019.
Đại diện các đơn vị nhận quân và Ban CHQS TP. Đồng Hới ký kết biên bản hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019.

Trong năm 2019,  Ban CHQS TP. Đồng Hới được giao chỉ tiêu gọi và bảo đảm đủ nguồn quân nhân dự bị huấn luyện cho các đơn vị: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh; Ban Xe máy, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh; Ban Phòng không, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh và đơn vị Tiểu đoàn dự bị động viên TP. Đồng Hới.

Ban CHQS TP. Đồng Hới đã làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật trên tất cả các mặt. Quân nhân dự bị được sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự, phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp, đạt 100% chỉ tiêu. Đơn vị đã thực hiện tốt việc phúc tra, nắm nguồn, rà soát chặt chẽ, kịp thời thay thế, bổ sung quân nhân dự bị, bảo đảm 100% quân số có mặt khi có lệnh điều động.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nhận quân và Ban CHQS TP. Đồng Hới đã ký kết biên bản hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019, cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, động viên quân dự bị năm 2019.

Nguyễn Đình Long
(Ban CHQS TP. Đồng Hới)
 

,