.

TP. Đồng Hới: Hiệp đồng giao nhân quân năm 2019

.
09:05, Thứ Năm, 17/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2019.

Năm 2019, thành phố Đồng Hới được giao chỉ tiêu gọi 70 công dân nhập ngũ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019, các xã phường, đơn vị chấp hành nghiêm thời gian, quân số được quy định, thống nhất thời gian, địa điểm.

Sau khi tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, các đơn vị phối hợp với các địa phương nắm chắc lực lượng, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ theo quyết định của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố.

Các địa phương và các đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng các văn bản quy định về tuyển quân năm 2019, giao đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nhận quân và Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã ký kết biên bản hiệp đồng cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.

Nguyễn Đình Long
(Ban CHQS TP. Đồng Hới)
 

,