.

Các địa phương tổ chức hiệp đồng giao nhận quân năm 2019

.
12:13, Thứ Bảy, 12/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 10-1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2019.

Sau khi nghe quán triệt văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất một số nội dung về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ để tổ chức giao nhận quân chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, số lượng theo biên chế từng đơn vị.

Theo chỉ tiêu được giao, năm 2019, huyện Lệ Thủy có 20 thanh niên làm nghĩa vụ Công an nhân dân, 175 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị: Quân chủng Hải quân (50 người), Sư đoàn 968 (50 người), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (15 người), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (25 người), Lữ đoàn 414 (20 người).

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đến ngày 20-2-2019, huyện Lệ Thủy sẽ tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị.

Phạm Hữu Hiệp
(Ban CHQS Lệ Thủy)

* Ngày 10-1-2019, huyện Quảng Ninh tổ chức hiệp đồng giao nhận quân năm 2019.

Năm 2019, huyện Quảng Ninh được giao chỉ tiêu 110 công dân nhập ngũ, tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tại 5 đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân (30 thanh niên), Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 (10 thanh niên), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (15 thanh niên), Sư đoàn 968-Quân khu 4 (30 thanh niên) và Trung đoàn Bộ binh 996-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (25 thanh niên).

Sau khi được quán triệt nội dung các văn bản của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ, đại diện các xã, thị trấn và các đơn vị nhận quân đã phát biểu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019.

Các đơn vị nhận quân và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Ninh đã ký kết biên bản hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ năm 2019.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2019.

Theo phân bổ giao quân năm 2019, chỉ tiêu tuyển quân của huyện Bố Trạch là 180 thanh niên, tăng 15 chỉ tiêu so với năm 2018; được giao cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 283 Quân khu IV, Trung đoàn 996 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số nội dung tổ chức thực hiện đối với công tác giao, nhận quân năm 2019 giữa Ban chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch với các đơn vị nhận quân và địa phương giao quân; thống nhất về phương pháp tổ chức thực hiện từ khâu thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, bảo đảm cho công tác giao nhận quân diễn vào ngày 20-2-2019.

Đại diện Ban chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch và các đơn vị nhận quân đã tiến hành ký biên bản hiệp đồng giao nhận quân năm 2019.

Hồng Thắm

(Đài TT-TH Bố Trạch)
 

,