.

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

.
07:36, Thứ Bảy, 15/12/2018 (GMT+7)

Ngày 13-12, UBND tỉnh có Công văn số 2124/UBND-NC gửi các thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Nội dung công văn như sau:

Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững sự ổn định, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Theo quy luật hàng năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng, nhất là tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản; tội phạm về ma túy; vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả và pháo, vệ sinh, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, tai nạn, tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp hơn…

Để tăng cường bảo đảm ANTT, phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn và bảo vệ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp với lực lượng chuyên trách thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an bảo đảm tốt ANTT.

Chủ động nắm sát tình hình từ cơ sở, chú ý tình hình liên quan việc giải quyết chế độ chính sách đối với hộ nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, tình hình đời sống trong cán bộ, nhân dân trong dịp Tết để tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để phức tạp thêm tình hình; tăng cường canh gác, bảo vệ trụ sở cơ quan, xí nghiệp, công ty, trường học; chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn về phòng, chống cháy, nổ.

Lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an tại công Điện số 481/HT ngày 14-11-2018 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 16-12-2018 đến ngày 15-2-2019; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động nắm sâu, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh thông tin…

Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; điều tra làm rõ các vụ án xảy ra, nhất là các vụ xâm phạm sở hữu tài sản; các ổ nhóm tội phạm “bảo kê”, liên quan “tín dụng đen”, sử dụng hung khí nguy hiểm gây án, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tội phạm về ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao; hoạt động cờ bạc, mại dâm; vi phạm pháp luật liên quan hàng giả, vệ sinh, an toàn thực phẩm, chú ý các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, tăng cường quản lý cư trú, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28-11-2018 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kiên quyết ngăn chặn, không để tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết diễn ra phức tạp; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các ban, ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; tổ chức cho cán bộ và nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật; chỉ đạo lực lượng dân quân và Công an xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm ANTT ở địa phương.

Báo Quảng Bình và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình tăng thời lượng đưa tin tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, phối hợp; kịp thời đưa tin tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt của các lực lượng chức năng và nhân dân trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ Tết.

Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị cấp tỉnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quản lý, sử dụng pháo; an toàn về phòng, chống cháy, nổ…

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tập hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 16-2-2019.

,