.

Lệ Thủy: Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

.
08:12, Thứ Hai, 29/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 26-7, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 100 đại biểu là đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018, như: rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo;...

Đối với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, có những sửa đổi về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập. Đặc biệt, luật cũng bổ sung quy định khuyến khích người không đủ năng lực, uy tín, trình độ từ chức…

 Việc tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Vân Anh
(Đài TT-TH Lệ Thủy)

,