.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

.
07:36, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) việc phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó vai trò tiên phong thuộc về các cấp ủy đảng và người đứng đầu từ Trung ương đến cơ sở. Do đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đối với công tác PCTN, phương châm thực hiện là vừa tích cực chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó phòng ngừa là cơ bản. Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về PCTN là một trong những giải pháp phòng ngừa hết sức quan trọng.

Sau khi Luật PCTN (gọi tắt là luật) được thông qua, công tác triển khai thi hành luật được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến thực thi các quy định của luật trên phạm vi toàn quốc, trong đó có tỉnh ta.

Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 7-4-2010 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 4061/QĐ-BTP, ngày 14-10-2011 phê duyệt Đề án tuyên truyền PBGDPL về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Kế hoạch số 329/KH-UBND, ngày 3-4-2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền PBGDPL về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” (gọi tắt là Đề án 4061), việc triển khai tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Một vụ án liên quan đến tham nhũng ở xã Hoàn Trạch (Bố Trạch) được TAND tỉnh đưa ra xét xử.
Một vụ án liên quan đến tham nhũng ở xã Hoàn Trạch (Bố Trạch) được TAND tỉnh đưa ra xét xử.

Cụ thể, sau khi Đề án 4061 được ban hành, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện Đề án. Ban Chỉ đạo đã bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL về PCTN, thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định...

Các cơ quan tham gia đề án luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL về PCTN ở ngành, địa phương mình. Ban chỉ đạo Đề án 4061 đã phối hợp với Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL về PCTN.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép trong kế hoạch PBGDPL hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn nội dung tuyên truyền tác động tích cực đến mọi đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và yêu cầu của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương...

Qua 5 năm thực hiện Đề án 4061, toàn tỉnh đã đã lồng ghép tổ chức được khoảng 16.334 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, buổi tuyên truyền, PBGDPL… cho hơn 127.812 lượt người; cấp phát trên 245.972 cuốn tài liệu (sách, sổ tay, tài liệu khác...); in ấn và phát hành 390.930 tờ gấp, 714.248 tấm băng rôn, pa nô, áp phích có lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL về PCTN.

Ngoài ra, tuyên truyền pháp luật về PCTN còn được chuyển tải thông qua các chuyên mục “Tiếp chuyện bạn nghe đài”, “Với khán giả xem truyền hình”, “Pháp luật và đời sống”... trên sóng phát thanh, sóng truyền hình của địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình. Đặc biệt, các chuyên mục “Phòng chống tham nhũng”, trả lời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân… trên trang 7 Báo Quảng Bình cũng phát huy hiệu quả rất tích cực trong tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN còn được lồng ghép trong hoạt động xét xử của tòa án hai cấp, đưa vào hoạt động giảng dạy trong nhà trường… Sau khi Đề án 4061 kết thúc, nội dung tuyên truyền, PBGDPL về PCTN vẫn được tiếp tục duy trì trong quá trình triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và trở thành một nội dung quan trọng đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Lê, Phó giám đốc Sở Tư pháp cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trên địa bàn tỉnh vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế như: Sự phối hợp giữa một số ngành, địa phương có lúc chưa được thường xuyên, chặt chẽ.

Đội ngũ làm công tác PBGDPL chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thật sự chủ động và chưa làm tốt vai trò tham mưu công tác PBGDPL về PCTN. Ngoài ra, tính tự giác, tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cá nhân chưa cao. Điều kiện, nguồn lực để triển khai thực hiện còn thiếu, nhất là về kinh phí...

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL về PCTN trong thời gian tới, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã đưa ra một số giải pháp như: Tích cực quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 32 - CT/TW, ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền PBGDPL, áp dụng các hình thức sinh động, dễ hiểu, chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân; mở nhiều chuyên mục mang tính chuyên sâu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL cho mọi đối tượng, chú trọng hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập để hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với thực tiễn...

Văn Minh

,
 • Vụ VN Pharma: Nhập nhằng con đường đưa thuốc giả vào Việt Nam

  Trong vụ bê bối VN Pharma, làm thế nào các bị can có thể đưa loại thuốc "kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người" về Việt Nam làm thuốc chuyên chữa các bệnh ung thư?

  08/07/2019
  .
 • Hai nỗi đau!

  (QBĐT) - Hai người phụ nữ, một người nom khắc khổ, già nua, với mái tóc bạc trắng và một người phụ nữ trẻ hơn, nhưng thân hình bé nhỏ, yếu ớt, tiều tụy ngồi im lặng suốt buổi xét xử. Họ là người thân của bị cáo và cũng là người thân của bị hại trong vụ án này.

  07/07/2019
  .
 • Vận động hơn 400 lái xe ký cam kết không vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới

  (QBĐT) - Thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, người điều khiển phương tiện không vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới và kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.

  06/07/2019
  .
 • Bắt nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

  Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn để điều tra về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

  06/07/2019
  .
 • Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội

  (QBĐT) - Chỉ đến khi số tiền chuyển cho người bạn là quân nhân mang quốc tịch Đức lên đến 505 triệu đồng rơi vào sự im lặng đáng sợ, chị Hoàng Thị T. (phường Phú Hải, TP. Đồng Hới) mới chợt bừng tỉnh và làm đơn trình báo cơ quan công an.

  06/07/2019
  .
 • Nhiều sai phạm hết sức nghiêm trọng!

  (QBĐT) - Qua công tác thanh tra đột xuất theo đơn tố cáo của người dân ở tổ dân phố Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy) về việc quy chủ, đề nghị và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sai quy định cho 5 trường hợp và các hộ này đã chuyển nhượng đất cho Công ty TNHH Thương mại Hiệp Hợp để thực hiện dự án Siêu thị thương mại Hiệp Hợp với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng không đúng quy định...

  05/07/2019
  .
 • Nghiêm cấm công chức uống bia, rượu trong hoặc giữa giờ làm việc

  Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1-1-2020 nghiêm cấm ép buộc người khác uống rượu bia, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức... uống rượu bia trước, trong và giữa giờ làm việc.

  04/07/2019
  .
 • Vụ VN Pharma: Truy tố 12 bị can buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả

  Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận 12 bị can trong vụ án đã đồng phạm thực hiện hành vi buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư giả, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  03/07/2019
  .