.
Chuyên mục phòng chống tham nhũng:

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Vì sao hiệu quả chưa cao!

.
06:55, Thứ Hai, 13/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng nói chung và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói riêng đã được tiến hành thường xuyên, liên tục. Qua thanh tra cho thấy rõ, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được thì trách nhiệm của không ít thủ trưởng cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định về PCTN chưa tốt dẫn đến hiệu quả thực hiện công tác này chưa cao.

Qua thanh tra các cơ quan, đơn vị về trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện công tác PCTN cho thấy, kết quả thực hiện công tác PCTN ở cơ quan, đơn vị chưa tốt, chưa hiệu quả đa phần do thủ trưởng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với công tác PCTN.

Trước hết, đó là cơ quan, đơn vị đó chưa xây dựng hoặc có xây dựng nhưng còn mang tính hình thức chương trình, kế hoạch PCTN; có xây dựng song chưa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có giải pháp cụ thể có hiệu quả hoặc có tổ chức thực hiện nhưng lại chưa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 12, Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, ngày 13-7-2012 của Thanh tra Chính phủ nên hiệu quả công tác PCTN mang lại chưa cao.

Qua thanh tra, hầu hết các cơ quan, đơn vị được thanh tra đều báo cáo đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật nói chung và về PCTN nói riêng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị hoặc thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp, các hội nghị.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhận thức của không ít cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế. Điều đó cho thấy việc thực hiện công tác này đang còn mang nặng tính hình thức và chưa thực sự được chú trọng đi vào chiều sâu và tính hiệu quả.

Việc thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có một số cơ quan, đơn vị thực hiện còn hạn chế. Đáng nói, có đơn vị chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi hoặc có xây dựng nhưng thực hiện chưa nghiêm túc.

Đặc biệt, có những vị trí công tác nhạy cảm, có nhiều đơn thư phản ánh nhưng thời gian giữ chức vụ đến tận 8 năm không chuyển đổi trong khi đó luật quy định thời gian từ 2 đến 5 năm. Và đây cũng là một trong những vấn đề dễ dẫn đến phát sinh tiêu cực, tham nhũng nếu không thực hiện một cách nghiêm túc và đúng quy định.

Lĩnh vực quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản được đánh giá dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
Lĩnh vực quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản được đánh giá dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, công tác kê khai tài sản, thu nhập còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Điều đó thể hiện rõ nhất qua việc người tổ chức kê khai cũng như người có nghĩa vụ kê khai chưa thực sự quan tâm đến công tác công khai, minh bạch tài sản dẫn đến việc kê khai chưa đúng theo quy định; lập danh sách đối tượng kê khai thiếu.

Thực tế cho thấy, hầu hết các bản kê khai được kiểm tra đều thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác mặc dù hàng năm Thanh tra tỉnh đều có văn bản hướng dẫn và trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị, song qua thanh tra trách nhiệm vẫn phát hiện còn nhiều sai sót.

Qua thực tiễn công tác thanh tra thời gian qua cũng cho thấy một vấn đề then chốt dẫn đến chất lượng, hiệu quả thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong PCTN hiệu quả còn thấp đó là, nội dung thanh tra theo hướng dẫn mới chỉ tập trung ở vấn đề công khai các trình tự, thủ tục chứ chưa đi sâu vào từng nội dung cụ thể.

Do đó, khó phát hiện sai phạm để xử lý về kinh tế và hành chính. Đối tượng thanh tra trách nhiệm chỉ tập trung Thủ trưởng các sở, ngành, các huyện, thành phố…chứ chưa có Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước…

Từ thực tế trên, để kết quả thực hiện công tác PCTN ở cơ quan, đơn vị, địa phương và công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN ngày càng có hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa, đẩy lùi nạn tham nhũng, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, chú trọng vào nội dung tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, cụ thể, dễ hiểu hơn; người truyền đạt phải có kinh nghiệm, có kỹ năng sư phạm để pháp luật dễ đi vào lòng người hơn, tránh tình trạng chỉ đọc nguyên văn văn bản gây nên sự nhàm chán, hiệu quả không cao.

Thứ hai, cần phối hợp thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng với thanh tra công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm và kết quả thực hiện công vụ, nhiệm vụ của lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức nói chung và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh.

Kịp thời phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các sai phạm, đề ra các biện pháp khắc phục; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực thi công vụ của cán bộ, công chức; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thứ ba, cần hoàn thiện và có cơ chế mở đối với các nội dung thanh tra trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, ngày 13-7-2012 của Thanh tra Chính phủ để Đoàn thanh tra có thể đi sâu vào kiểm tra các hồ sơ, chứng từ kế toán, hồ sơ tuyển dụng cán bộ…để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm.

Thứ tư, mở rộng đối tượng thanh tra trách nhiệm đến các doanh nghiệp nhà nước. Vì trên thực tế hiện nay, việc thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Thứ năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tổ chức các giải pháp phòng ngừa tham nhũng một cách có hiệu quả. Cụ thể, đối với trong ngành: Tiếp tục rà soát các văn bản quản lý, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu nội bộ để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đúng quy định.

Công khai, minh bạch, dân chủ trong cơ quan, tiếp tục cải cách hành chính, cam kết chống phiền hà, sách nhiễu, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Tăng cường thực hiện quy chế Đoàn thanh tra và quy chế kiểm tra, giám sát Đoàn thanh tra, văn hoá ứng xử thanh tra, tăng cường kiểm tra nội bộ, thực hiện nghiêm thông tư về PCTN trong ngành Thanh tra.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, nhất là tập trung vào các lĩnh vực quản lý yếu kém, cơ chế quản lý sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng như: quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang các loại đất khác, về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, mua sắm, sử dụng tài sản công, lĩnh vực quản lý thuế.

Thanh tra là để uốn nắn, nhưng phát hiện dấu hiệu tham nhũng thì phải kiên quyết xử lý. Quan tâm giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhất là những khiếu nại, tố cáo có nội dung tham nhũng thì phải chỉ đạo xử lý quyết liệt.

Đ.T-Mai Tran

,
 • Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử trực tuyến

  (QBĐT) - Trong khuôn khổ nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ đợt 1 năm 2019, ngày 9-5, TAND tỉnh tiến hành phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu xét xử tại TAND huyện Quảng Ninh nối với điểm cầu TAND tỉnh.

  09/05/2019
  .
 • Lâm trường "kêu cứu" vì đất liên tục bị lấn chiếm

  (QBĐT) - Nhiều năm trở lại đây, diện tích đất thuộc địa phận quản lý của Lâm trường Đồng Hới (thuộc Công ty TNHH MTV LCN Long Đại) liên tục bị các hộ dân lấn chiếm. Điều đáng nói, cho đến hiện tại các bên liên quan vẫn chưa có giải pháp đủ cứng rắn để ngăn chặn tình trạng nói trên.

  09/05/2019
  .
 • Điểm lại những vi phạm về môi trường của Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình

  (QBĐT) - Dự án chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao tại thị trấn nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) của Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình (gọi tắt là Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình) có quy mô 2 lứa/năm, mỗi lứa nhập 20.000 con bò thịt về vỗ béo; nguồn giống nhập từ các nước như Australia, Thái Lan...

  08/05/2019
  .
 • Chủ động giải quyết dứt điểm một số vụ việc trong lĩnh vực thi hành án dân sự

  (QBĐT) - Ông Mai Công Danh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết, thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mặc dù gặp một số khó khăn như: số việc, số tiền thụ lý mới tăng cao, một số vụ việc vướng mắc, tồn đọng nhiều năm chưa giải quyết được, một số vụ việc liên quan đến tín dụng-ngân hàng có giá trị lớn…

  08/05/2019
  .
 • Dương Sĩ Nho còn xứng đáng là linh mục?

  (QBĐT) - Mang trong mình tư tưởng cực đoan, hoạt động chống đối chính quyền của linh mục Dương Sĩ Nho ngày càng leo thang và gia tăng cả tính chất lẫn mức độ. Điều này hoàn toàn trái ngược với giáo lý của Thiên chúa đối với bậc tu hành.

  08/05/2019
  .
 • Các dự án, công trình chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai: Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi

  (QBĐT) - Thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 (được tổ chức vào tháng 12-2018), HĐND tỉnh khóa XVII và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để kiểm tra, rà soát các dự án đã được nhà nước giao đất...

  06/05/2019
  .
 • Triệt phá đường dây làm giả bằng tốt nghiệp đại học quy mô lớn

  Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây làm giả con dấu, văn bằng quy mô lớn với hàng nghìn con dấu của các trường đại học, cao đẳng và tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

  05/05/2019
  .
 • Ma túy và án tù

  (QBĐT) - Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo một ngày tháng 10-2018, tại Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo có một vị khách nam giới bước xuống từ xe khách hiệu Mỹ Khánh mang biển kiểm soát Lào Un 9938 vào trạm để làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

  05/05/2019
  .