.

Bố Trạch: Phổ biến giáo dục pháp luật cho hòa giải viên và chức việc tôn giáo

.
10:53, Thứ Tư, 18/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phòng Tư pháp huyện Bố Trạch phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cho hòa giải viên, các chức việc tôn giáo và người dân tại địa bàn 2 xã Sơn Trạch, Hưng Trạch.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ủy ban MTTQVN huyện, Công an huyện và Phòng Tư pháp huyện giới thiệu, phổ biến các quy định về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015; pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt; pháp luật về hôn nhân và gia đình năm…

Hội nghị góp phần kịp thời phổ biến các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về hình sự, phòng, chống tệ nạn xã hội đến người dân trên địa bàn; đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Mặt khác, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật; xây dựng nếp sống văn minh “tốt đời đẹp đạo”.

Hồng Thắm-Thu Huyền

                                                                 

,