.

Thu nợ đọng thuế đạt gần 130 tỷ đồng

.
08:02, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh đã ban hành 54.277 lượt thông báo để đôn đốc thu nợ thuế, 177 quyết định cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế; trong đó cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản là 133 trường hợp, cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 42 trường hợp, đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh 2 trường hợp.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, bằng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, ngành Thuế đã thu được 128 tỷ đồng; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 120 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 8 tỷ đồng. Ngoài ra, số thu nợ thuế năm 2018 chuyển qua gần 64 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là hơn 60 tỷ đồng.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, thực hiện các biện pháp kiên quyết cưỡng chế nợ để thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường chống thất thu thuế.

Nguyễn Hoàng

,