.

Phong Hóa và quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2019

.
10:47, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Cũng như nhiều địa phương khác trong toàn huyện Tuyên Hóa, Phong Hóa có xuất phát điểm rất thấp khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhưng nhờ sự nỗ lực, đồng sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đến nay, toàn xã đã đạt 17/19 tiêu chí và đang quyết tâm cán đích nông thôn mới trong năm 2019.

Là một xã có bề dày truyền thống cách mạng, với nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn, tuy nhiên, khi bắt tay xây dựng NTM, Phong Hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn do đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 3/7 thôn bị cách trở bởi sông Gianh khiến việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông cũng như việc huy động nguồn lực từ nhân dân rất hạn chế.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng đòi hỏi sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, hệ thống chính trị và các đoàn thể của xã đã tích cực tuyên truyền vận động giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò chủ thể của mình cũng như mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, qua đó, nâng cao nhận thức để người dân tự nguyện tham gia.

Cầu Sảo Phong hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Phong Hóa đi lại và giao thương.
Cầu Sảo Phong hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Phong Hóa đi lại và giao thương.

Ông Nguyễn Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa cho biết, xã đã lồng ghép nhiều nội dung xây dựng NTM vào các cuộc họp, sinh hoạt chi hội, đoàn thể; thông qua hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Các ban giám sát cộng đồng cũng được thành lập và phát huy hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhờ đó, các nguồn lực trong nhân dân được huy động, nhân dân Phong Hóa đã tích cực hiến đất, ngày công, vật liệu để làm đường giao thông nông thôn.Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, nhân dân xã Phong Hóa đã hiến 15.000m2 đất các loại, đóng góp 910 triệu đồng và gần 3.100 ngày công lao động để khắc phục, sửa chữa, nạo vét kênh mương và tu sửa đường nội thôn, nội đồng.

Đến nay, hệ thống các trục đường chính nội thôn của xã Phong Hóa đã bê tông hóa được gần 15,4 km, chiếm tỷ lệ gần 70%; hệ thống đường giao thông nội đồng đã cấp phối được 8,6 km, bảo đảm cho xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Với phương châm “dễ trước, khó sau, không trông chờ ỷ lại”, chính quyền xã đã thực hiện phương châm ưu tiên những tiêu chí dễ làm trước, như: các tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất; đồng thời, lồng ghép với những tiêu chí khó thực hiện để tiến hành cùng lúc. Nhờ áp dụng cách làm khéo léo, xã Phong Hóa đã từng bước nâng dần chất lượng các tiêu chí đạt được qua hàng năm.

Để phát huy được sức dân trong xây dựng NTM, xã Phong Hóa đã tạo mọi điều kiện cho người dân phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong trồng trọt và chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao cho người nông dân.

Trên địa bàn hiện có 17 tổ sản xuất dịch vụ xây dựng và 1 HTX nông nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhiều trang trại, gia trại tổng hợp cho thu nhập cao và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, như: trang trại chăn nuôi của gia đình ông Lê Xuân Hữuở thôn Minh Cầm Nội; gia đình bà Trần Thị Sang ở thôn Yên Tố...

Nhờ tích cực phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, tận dụng được thế mạnh của địa phương nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 36 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,89%.

Theo ông Nguyễn Văn Đình, đến thời điểm hiện tại, Phong Hóa đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, các tiêu chí còn lại về giao thông và hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật đang được chính quyền xã tích cực đôn đốc triển khai và quyết tâm sẽ hoàn thành trong năm nay theo đúng lộ trình.

X.Phú

,