.

Minh Hóa: Sụt giảm 2 tiêu chí nông thôn mới so với năm 2018

.
14:50, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đến thời điểm này, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) ở huyện Minh Hóa có 172 tiêu chí, giảm 2 tiêu chí so với năm 2018.

Cơ sở hạ tầng NTM ở huyện Minh Hóa đang được chú trọng đầu tư, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.
Cơ sở hạ tầng ở huyện Minh Hóa được chú trọng đầu tư, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.
Đến thời điểm này, huyện Minh Hóa có 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí NTM, chiếm 13,3%; 11 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 73,4%; 2 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 13,3%. So với năm 2018, toàn huyện Minh Hóa bị sụt giảm 2 tiêu chí (từ 174 xuống còn 172). Một số xã bị sụt giảm nhiều tiêu chí như: Quy Hóa giảm 4; Yên Hóa giảm 3; Dân Hóa giảm 2…Trong 3 xã mà huyện Minh Hóa đặt mục tiêu hoàn thành NTM vào cuối năm nay thì chỉ có Tân Hóa tăng 1 tiêu chí, Hóa Hợp giữ nguyên, còn Trung Hóa cũng bị giảm 1 tiêu chí.
 
Nguyên nhân là do bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020 bổ sung thêm một số chỉ tiêu, nội dung mới với nhiều tiêu chí đòi hỏi cao hơn trước. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về chương trình MTQGXDNTM chưa được duy trì thường xuyên, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân chưa đúng, chưa đầy đủ về nội dung, mục tiêu của chương trình này. 
 
UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương, phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan đẩy mạnh XDNTM trên địa bàn; tạo mọi điều kiện, nguồn lực để tăng các tiêu chí; giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được. Hiện, huyện đã phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQGXDNTM năm 2019 giai (đoạn 1) cho UBND các xã với tổng số vốn 11.882.6 triệu đồng (từ nguồn đầu tư) và 4.408 triệu đồng (từ nguồn sự nghiệp)”.
 
Lâm An
,