.

Bố Trạch: Xây dựng thương hiệu cá trắm sông Son

.
08:29, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Thực hiện chuỗi liên kết nuôi trồng và kinh doanh cá trắm sông Son ở các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch, đến nay, xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) đã tăng dần số hộ đăng ký nuôi, bảo đảm về sản lượng, giá bán, khâu tiêu thụ, thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ môi trường, góp phần tạo thương hiệu COOP (mỗi xã một sản phẩm).
Chăm sóc cá lồng, tạo thương hiệu cá trắm trên sông Son
Chăm sóc cá lồng, tạo thương hiệu cá trắm trên sông Son.
Tính đến đầu tháng 7-2019, toàn xã có 442 hộ nuôi trồng thủy sản; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng đạt 296 tấn. Đặc biệt, Sơn Trạch hiện có 364 hộ nuôi cá trắm cỏ trên sông Son với 692 lồng, 8 hộ nuôi cá chình với 18 lồng và 70 hộ nuôi cá hồ với 80 ao, hồ, đập.
 
Xã cũng làm tốt công tác tuyên truyền vận động và có chế tài xử phạt nên đã hạn chế tình trạng dùng xung điện để đánh bắt cá trên sông, trên đồng ruộng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo sự an toàn để cho bà con yên tâm nuôi trồng. 
 
Hiện, Sơn Trạch đang đẩy mạnh công tác chăm sóc và nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản theo đề án, phấn đấu từ nay đến cuối năm, sản lượng thuỷ sản của xã đạt 297 tấn.
 
Bên cạnh đó, Sơn Trạch quan tâm hoạt động CLB nuôi cá lồng, tạo thương hiệu các trắm trên sông Son; chăm sóc các loại cá mới đưa vào nuôi thử nghiệm, như: cá leo, cá trắm đen; làm tốt công tác kiểm dịch, phòng dịch và chỉ đạo bà con thu hoạch thủy sản nuôi trước mùa mưa bão đến, tránh những thiệt hại ngoài mong muốn.
 
Hương Trà
,