.
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh:

Triển khai các mô hình điểm xây dựng nông thôn mới

.
08:06, Thứ Tư, 19/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh đã triển khai 4 mô hình chỉ đạo điểm cấp huyện gồm: “Khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh; “Khu dân cư bảo vệ tài nguyên môi trường” tại thôn Đông Cổ Hiền, xã Hiền Ninh; “Khu dân cư điểm sáng chấp hành pháp luật” tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn và “Khu dân cư bảo vệ tài nguyên môi trường biển” tại thôn Xuân Hải, xã Hải Ninh.
Phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh ngày càng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. (Ảnh: Đ.V)
Phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh ngày càng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. (Ảnh: Đ.V)

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn xây dựng 19 mô hình điểm cấp xã và tiếp tục duy trì 21 mô hình của năm 2018, qua đó từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN huyện còn phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, Công ty TNHH VLXD xi măng SCG Việt Nam hỗ trợ 40 tấn xi măng cho 2 xã Tân Ninh và Duy Ninh (mỗi xã 20 tấn) để xây dựng các công trình thiết yếu, phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Khang

(Đài TT-TH Quảng Ninh)

 

,