.

[Infographics] Cảnh báo đa dạng sinh học đang tiếp tục suy giảm

.
08:42, Thứ Tư, 23/05/2018 (GMT+7)
Ngày 22-5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học./.
Ngày 22-5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học./.
Ngày 22-5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học./.
Theo TTXVN/VIETNAM+
,