.

Phấn đấu đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

.
08:52, Thứ Hai, 03/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Hiện nay, toàn huyện Lệ Thủy có 28/28 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 21/28 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và còn 7 xã gồm: Thái Thủy, Sen Thủy, Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Bắc, Ngân Thủy, Lâm Thủy và Kim Thủy đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Bên cạnh đó, toàn huyện có 28/28 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
 
Được biết, huyện Lệ Thủy đang phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ  mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. 
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện với những chỉ tiêu cụ thể từng năm; triển khai và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện; đầu tư kinh phí cho các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn; tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
 
Bên cạnh đó, huyện cũng ban hành các chính sách phù hợp cho những người làm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; chính sách hỗ trợ đối với người dạy, người học...; đầu tư kinh phí hỗ trợ nơi ăn, ở cho học sinh những xã đặc biệt khó khăn theo hình thức lớp hoặc cụm lớp; phân định trách nhiệm đóng góp của các cấp, ngành, địa phương, tạo điều kiện cho con em có nơi ở, nơi học thuận lợi...
 
Trọng Hiểu
,