.

Bộ GDĐT công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

.
07:44, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại thời điểm 15-5-2019.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cụ thể, danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT) gồm 8 đơn vị sau:
 
TT  TÊN ĐƠN VỊ
1
Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nằng
3
Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế
4 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
5 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6 Trường Đại học Hà Nội
7 Đại học Thái Nguyên
8 Trường Đại học cần Thơ
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:
 
TT  TÊN ĐƠN VỊ
1
Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
2 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế
3 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
4 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
5 Đại học Thái Nguyên
 
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GDĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông) gồm 176 đơn vị.
 
Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT. Cục Quản lý chất lượng không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố.
 
Theo LP (baochinhphu.vn)
,