.
Hội Khuyến học Quảng Bình:

Đạt và vượt 4 chỉ tiêu của Hội Khuyến học Việt Nam đề ra đến năm 2020

.
07:32, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 18-4, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học và các hội chính trị-xã hội, hội xã hội, xã hội nghề nghiệp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 
Đông đủ các đại biểu của các tổ chức hội chính trị-xã hội, hội xã hội, xã hội nghề nghiệp tham dự hội nghị.
Các đại biểu của các tổ chức hội chính trị-xã hội, hội xã hội, xã hội nghề nghiệp tham dự hội nghị.
 
Năm 2018, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Hội Khuyến học với các tổ chức hội: Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Người cao tuổi, Cựu giáo chức, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT giai đoạn 2015-2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
 
Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, địa phương, bản tin, website của hội và tổ chức các hình thức thi đua như: Tháng Khuyến học, Ngày Khuyến học Việt Nam (2-10), Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Liên hoan tiếng hát khuyến học… trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự hưởng ứng tích cực trong cộng đồng. Đồng thời, các cấp hội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường, các tổ chức đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tốt 10 hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường; quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ học ở trường, vận động gần 100 học sinh bỏ học trở lại trường tiếp tục học tập.
 
Trong năm 2018, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã huy động ủng hộ quỹ khuyến học bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt gần 53 tỷ đồng, tăng 32,0% so với năm 2017. Trong đó, quỹ cấp tỉnh có gần 22 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở có hơn 30 tỷ đồng, quỹ các ban trực thuộc tỉnh gần 300 triệu đồng. Các cấp hội đã trao học bổng, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó; học sinh giỏi, xuất sắc; khen thưởng, hỗ trợ giáo viên dạy giỏi trên 130 nghìn suất, với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng. Trong đó Tỉnh hội gần 22 tỷ đồng, cấp huyện và cơ sở gần 12 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn toàn tỉnh phát triển cả bề rộng và chiều sâu. So với chỉ tiêu của Hội Khuyến học Việt Nam đề ra đến năm 2020, Hội Khuyến học Quảng Bình có 1 chỉ tiêu đạt (gia đình học tập) và 3 chỉ tiêu vượt (dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập). 
 
Với những thành tích đạt được năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo người nghèo và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2016-2018. 
 
Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp hoạt động vẫn còn những khó khăn, vướng mắc từ thực tế cơ sở, các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận đề ra giải pháp để thực hiện mục tiêu lâu dài và lớn nhất của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng XHHT.
Nội Hà
,