.

Quảng Ninh: Phấn đấu có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia

.
16:55, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển. Trên cơ sở tranh thủ các nguồn vốn, huy động nguồn lực từ các địa phương, từ xã hội hóa giáo dục, huyện Quảng Ninh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học.

Đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trường học cao tầng với tỷ lệ phòng học kiên cố đạt gần 78%. Đặc biệt, công tác đầu tư trường dẫn đầu cấp học, trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục đạt kết quả tốt, có sức lan tỏa lớn và phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Hệ thống cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư.
Hệ thống cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư.

Toàn huyện hiện có 35/51 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 68,6% (trong đó có 9 trường mầm non, 17 trường tiểu học và 9 trường THCS).

Trong thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục đầu tư nguồn lực, tranh thủ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến cuối năm học 2019-2020, toàn huyện có thêm 2 đơn vị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Huyện cũng sẽ từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học, ưu tiên cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; bảo đảm tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở các cấp học.

Thanh Hải
 

,