.

Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân

.
10:40, Thứ Bảy, 16/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Quán triệt tinh thần đó, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng: tháng 5-1996, đạt chuẩn quốc gia về PCGD tiểu học chống mù chữ; tháng 6-2005, đạt chuẩn quốc gia về PCGD tiểu học đúng độ tuổi; tháng 12-2005, đạt chuẩn quốc gia về PCGD THCS; năm 2014 đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Từ đó đến nay, công tác PCGD, XMC trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển vững chắc.
 
Cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu người học
 
Những năm qua tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới trường, lớp các cấp học, bậc học cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh (HS) và người lao động trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 184 trường mầm non (MN), 203 trường tiểu học (TH), 24 trường TH và THCS, 142 trường THCS, 6 trường THCS và THPT, 27 trường THPT.
 
Ngoài ra, còn có 8 trung tâm giáo dục-dạy nghề, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 1 trường đại học, 4 trường trung cấp chuyên nghiệp, 16 trung tâm ngoại ngữ, 4 trung tâm ngoại ngữ - tin học và 2 trung tâm tin học, 159/159 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng.
 
Cùng với việc tăng trưởng cơ sở vật chất trường lớp, tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (GV) cơ bản đủ về số lượng và chuẩn về chất lượng. Đội ngũ nhà giáo tận tâm với nghề, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của các trường học trên địa bàn.
 
Toàn ngành Giáo dục hiện có 18.684 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó, có 14.123 giáo viên đứng lớp, với 100% GV đạt chuẩn trở lên (trong đó, GV MN trên chuẩn, đạt trên 84%; TH trên chuẩn đạt trên 96%; THCS trên chuẩn đạt trên 91%).
 
Kết quả của sự đồng tâm, nỗ lực
 
Với quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng xã hội, công tác PCGD, XMC của Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đối với PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi (MNT5T), có 158/159 xã, phường, thị trấn và 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD MNT5T; tỉnh duy trì vững chắc đạt chuẩn PCGD MNT5T.
 
PCGD TH có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2 trở lên, trong đó, 156/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3; có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2 trở lên, trong đó 7/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3; tỉnh đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2.
 
PCGD THCS có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 trở lên (trong đó, có 127 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3); có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 trở lên (trong đó, có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn mức độ 2 và TP. Đồng Hới đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3); tỉnh đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1.
Học sinh các xã đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh trong độ tuổi phổ cập luôn được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện có nơi ở và học hành thuận lợi.
Học sinh các xã đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh trong độ tuổi phổ cập luôn được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện có nơi ở và học hành thuận lợi.

Đối với công tác XMC, có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 1 trở lên (trong đó có 157 xã, phường, thị trấn đạt mức độ 2); 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn XMC mức độ 2; tỉnh đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Đinh Quý Nhân, kết quả đó là sự nỗ lực, quyết tâm cao của tỉnh, trong đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) PCGD, XMC các cấp đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác PCGD, XMC; đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC bằng việc ban hành các chính sách phù hợp cho các xã ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ... đã phối hợp tốt với Sở GD-ĐT để huy động HS bỏ học trở lại trường, mở các lớp bổ túc TH, THCS; tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong việc tổ chức dạy XMC cho đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới và ven biển.
 
BCĐ PCGD, XMC cấp huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục huy động và duy trì sĩ số, hạn chế HS bỏ học. Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo các đơn vị trường học chăm lo các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 
Các trường học trên địa bàn nhận thức rõ công tác PCGD, XMC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đã làm tốt công tác huy động HS đến trường; thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học; chăm lo các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...
 
Phấn đấu đến năm 2020 Quảng Bình đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3     
 
Mục tiêu giai đoạn 2018-2020: duy trì đạt chuẩn PCGD MNT5T, đạt chuẩn XMC mức độ 2; phấn đấu đến tháng 12-2020, tỉnh Quảng Bình đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.
 
Để đạt được mục tiêu đó, BCĐ đã đưa ra một số giải pháp cụ thể: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của công tác PCGD, XMC đối với việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng. Từ đó xác định việc thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC là trách nhiệm của toàn xã hội, là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân.
 
Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đối với công tác PCGD, XMC; tập trung sự lãnh đạo và chỉ đạo với tinh thần cụ thể, quyết liệt, sáng tạo và linh hoạt. Phân công các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể trực tiếp phụ trách chỉ đạo từng địa bàn cụ thể; lập phương án thực hiện cụ thể đối với tất cả các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.
 
Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT tăng cường chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ sở; đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; duy trì và mở thêm các lớp bổ túc.
 
Đặc biệt, đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCGD, XMC, tập trung huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội, của các tổ chức, đoàn thể, các nhà tài trợ cùng với ngân sách nhà nước nhằm góp phần đầu tư hỗ trợ kinh phí cho công tác PCGD, XMC.
 
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ PCGD, XMC giai đoạn 2018-2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng, Trưởng BCĐ PCGD, XMC đã nêu rõ: Với sự nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, BCĐ PCGD, XMC tỉnh Quảng Bình đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trên địa bàn và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
 
Tuy nhiên, việc duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, XMC ở tất cả các đơn vị trong toàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Những xã chưa đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 đều là những xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và ngành GD-ĐT cần phải tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC để giữ vững những kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 như Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
 
Nội Hà
 
 
,