.

Toàn tỉnh kết nạp mới 603 đảng viên

.
16:29, Thứ Hai, 22/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp được 603 đảng viên mới, trong đó: đảng viên nữ là 359 đồng chí, đảng viên người dân tộc ít người 14 đồng chí, đảng viên là người có đạo 5 đồng chí, đảng viên khối doanh nghiệp 20 đồng chí, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đạt 74.108 đảng viên.

Công tác phát triển đảng 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là phát triển đảng viên vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong doanh nghiệp tư nhân…

6 tháng cuối năm 2019, các đảng bộ trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường phát triển đảng viên vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong các doanh nghiệp tư nhân; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan Nhà nước, địa bàn nông thôn, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển đảng năm 2019 và của cả nhiệm kỳ.

N.Mai

,