.

"Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân..." (*)

.
08:49, Thứ Năm, 25/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và đại diện lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Trung ương MTTQVN,
Thưa các vị đại biểu Đại hội và quý vị khách quý,


Hôm nay, tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân tỉnh nhà.

Trước hết, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu khách mời của Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết của các dân tộc, tôn giáo, các thành phần và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về dự Đại hội. Chúc Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội,

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, của tỉnh nhà, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQVN; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mọi nguồn lực, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của tỉnh nhà.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đánh giá cao vai trò của MTTQVN các cấp và rất vui mừng trước sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Mặt trận các cấp-hình ảnh của khối Đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

- Năm năm qua, Mặt trận các cấp đã ra sức hoạt động, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của tỉnh nhà. Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức mà còn thông qua việc phát huy vai trò tích cực của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân do Mặt trận phát động.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” hàng năm đã được thực hiện ngày càng có chiều sâu, chất lượng; đã tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo và nhân dân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai, nhân tai để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

- Các cấp Mặt trận đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Bệnh thành tích, hành chính hóa đã từng bước được khắc phục, thay vào đó là sản phẩm, hiệu quả công việc, tất cả tập trung hướng tới phục vụ nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, như: triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với 404 mô hình, với nhiều giải pháp sát thực tế.

Đã vận động nhân dân đóng góp gần 181 tỉ đồng, hơn 300 nghìn ngày công, gần 2 triệu m2 đất,... để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, đã có nhiều sáng tạo trong vận động xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ”; đã hỗ trợ xây dựng 602 nhà “Đại đoàn kết”, xây dựng 146 nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Công tác cứu trợ cho nhân dân khi gặp thiên tai, hoạn nạn, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Thông qua Đề án 85/ĐA-MTTQ của Ủy ban Mặt trận tỉnh, đã hỗ trợ 2.050 con bò giống lai sinh sản cho hộ nghèo, được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả kinh tế, chính trị và xã hội của Đề án mang lại.

Với nhiều cách làm sáng tạo, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo đầy tính nhân văn, vừa tạo ra nguồn lực vật chất, tinh thần, vừa góp phần vun đắp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Với những hoạt động thiết thực này, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh; đến nay, nhiều khu dân cư đã không còn hộ nghèo, đời sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc.

- Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều việc làm thiết thực để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đã thực sự có nhiều đổi mới, triển khai một cách bài bản để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, cũng như tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giúp cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở…, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định rằng, MTTQVN tỉnh đã kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng phấn đấu và trưởng thành về nhiều mặt; vai trò, vị trí của Mặt trận tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội; mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường. Kết quả đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các cấp Mặt trận tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả quan trọng mà MTTQVN tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã tạo điều kiện cho các cấp Mặt trận thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội MTTQVN các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa Đại hội,

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi; song so với yêu cầu thực tiễn thì việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như Báo cáo chính trị đã chỉ rõ. Tại Đại hội này, các đại biểu cần trao đổi, thảo luận, đánh giá đúng những hạn chế, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa quý vị đại biểu,
Thưa Đại hội,


Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQVN tỉnh trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thừ XVI và đã bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh nhà để đánh giá tình hình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2019-2024. Dưới đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Thứ nhất, một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc trong những năm tới là, tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Bởi vậy, Mặt trận các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với tổ chức thực hiện có kết quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. MTTQVN tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi vậy, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần động viên, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, không ngừng tăng cường khối liên minh giữa công nhân-nông dân-trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, nêu cao vai trò của cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Thứ hai, chúng ta biết rằng, phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm và rất quan trọng. MTTQVN các cấp cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ này. Tiếp tụclàm tốt công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… do Mặt trận chủ trì và đã được triển khai có hiệu quả trong thời gian qua.

MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục có nhiều giải pháp sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận các cấp có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng thành công nhiều xã nông thôn mới kiểu mẫu; phường, thị trấn văn minh, đô thị kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn nông thôn mới, làm cho quê hương Quảng Bình thật sự có nhiều đổi thay hơn nữa.

Tiếp tục triển khai tốt công tác an sinh xã hội, vận động, sử dụng có hiệu quả “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ”; tăng cường phối hợp đồng bộ với những giải pháp hữu hiệu để giảm nghèo bền vững. Mở rộng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo về sản xuất, khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo về điều kiện học tập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cồn bãi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có giải pháp tích cực để góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho lối sống có văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng người dân, nhất là thanh, thiếu niên.

Coi trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường; kiên quyết phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ ba, với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, Mặt trận các cấp cần tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, nhất là ở cơ sở; tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp.

Tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong việc ban hành các cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình, giúp cấp ủy và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.

Thứ tư, công tác Mặt trận trong thời gian tới cần đặc biệt quan tâm, tập trung hơn nữa cho cơ sở. Lấy thôn, bản, tổ dân phố làm địa bàn trọng điểm chỉ đạo, triển khai thật tốt công tác tuyên truyền, vận động. Từ thực tiễn đúc kết thành lý luận, đều khẳng định rằng: Khu dân cư hiện nay là địa bàn trọng yếu trong công tác dân vận. Mặt trận và đoàn thể các cấp nhất thiết phải tập trung công tác chỉ đạo về khu dân cư với nhiều giải pháp năng động, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Mặt khác, cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang cũng phải hướng về khu dân cư. Bởi lẽ, khu dân cư chính là nơi diễn ra tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. Cán bộ, đảng viên cũng ở tại khu dân cư; “thế trận lòng dân”, “thế trận quốc phòng-thế trận an ninh nhân dân”… cũng chính từ nơi đây mà ra.

Thứ năm, để đưa Chương trình hành động của Mặt trận đi vào cuộc sống, đòi hỏi quan trọng là Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết cử Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Các đại biểu biểu quyết cử Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân đây, tôi cũng nhấn mạnh rằng, như chúng ta đã biết, Đảng ta là người lãnh đạo nhưng đồng thời là thành viên quan trọng của MTTQVN. Đảng có trách nhiệm góp phần tích cực để Mặt trận làm tròn sứ mệnh của mình. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo Mặt trận thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Tuy nhiên, ở một số nơi, cấp ủy, chính quyền và một số cán bộ đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của MTTQ, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Vì vậy, một số vấn đề về cơ chế, chính sách đối với Mặt trận chưa được giải quyết thấu đáo, hoạt động của Mặt trận còn có những khó khăn.

Do vậy, tôi đề nghị các cấp ủy cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên. Chính quyền và các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang của mình trong giai đoạn mới. Cấp ủy các cấp với vai trò vừa là thành viên, vừa là cơ quan lãnh đạo, sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận triển khai thực hiện có kết quả Chương trình hành động mà Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra.

Thưa quý vị đại biểu,
Thưa Đại hội,


Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của MTTQVN tỉnh có yếu tố rất quan trọng là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQVN. Từ diễn đàn trọng thể này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, các cấp Mặt trận và nhân dân tỉnh Quảng Bình, tôi xin gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN lời cảm ơn chân thành, sâu sắc; đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ sắp tới, MTTQVN tỉnh Quảng Bình luôn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Thưa Đại hội,

Theo Chương trình làm việc, Đại hội có một nhiệm vụ quan trọng là hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ IX. Các đại biểu dự Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQVN về công tác nhân sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban MTTQVN  tỉnh nhiệm kỳ mới bảo đảm số lượng, thành phần, tiêu chuẩn cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực, trình độ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, để Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa mới thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là những đại biểu phải thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh nhà, có năng lực vận động, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có khả năng tham gia, đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội.

Thưa quý vị đại biểu,
Thưa Đại hội,


Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII tiến hành đúng vào thời điểm kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng gửi đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, thực hiện tốt phương hướng, chủ trương và các giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thông qua tại Đại hội này, MTTQVN tỉnh nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.

Với niềm tin tưởng đó, một lần nữa, tôi xin chúc Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp.

Chúc các vị đại biểu và toàn thể Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc.

Xin trân trọng cám ơn!

--------------------------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề được Tòa soạn rút từ bài phát biểu.

,