.

TP. Đồng Hới: Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên

.
08:30, Thứ Hai, 17/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ TP. Đồng Hới luôn xác định công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước không nghiêm. Công tác này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ TP. Đồng Hới hiện có trên 11.570 đảng viên sinh hoạt tại 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 30 đảng bộ và 32 chi bộ cơ sở. Qua trao đổi, đồng chí Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới cho biết, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát.

Đây còn là giải pháp giúp tổ chức đảng, đảng viên kịp thời nhận rõ ưu điểm để phát huy và khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm ít nghiêm trọng thành vi phạm nghiêm trọng, vi phạm của một người thành vi phạm của nhiều người.

Do đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Nhờ vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong toàn Đảng bộ TP. Đồng Hới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, cấp ủy, UBKT 2 cấp đã chú trọng kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, công tác cán bộ…

Đảng bộ TP. Đồng Hới gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đảng bộ TP. Đồng Hới gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đối với đảng viên, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và tính chất dấu hiệu vi phạm để xác định, quyết định nội dung cụ thể cần kiểm tra các dấu hiệu vi phạm, như: chấp hành các quy định Điều lệ Đảng; việc tuân thủ các văn bản pháp quy trong các ngành, lĩnh vực; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ; việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm…

Đồng chí Phan Thanh Tâm, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đồng Hới cho biết, từ năm 2015 đến nay, UBKT Thành ủy đã kiểm tra, kết luận 2 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm, trong đó, 1 tổ chức đảng vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, yêu cầu tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và 1 tổ chức đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Các cấp có thẩm quyền cũng kiểm tra đối với 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, UBKT Thành ủy kiểm tra 5 đảng viên giữ vai trò quan trọng, chủ chốt các cấp, gồm: 1 Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; 1 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; 2 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; 1 UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường.

Qua kiểm tra, UBKT Thành ủy kết luận có 4 đảng viên vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo. UBKT Đảng ủy cơ sở tích cực, chủ động nắm bắt qua các kênh thông tin khác nhau để sàng lọc và kiểm tra 7 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi kiểm tra đã kết luận 3 đảng viên vi phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo; 3 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, đảng viên kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và xử lý những trường hợp sai phạm; đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp trên địa bàn TP. Đồng Hới vẫn còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại nhất định.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hoàng Văn Tâm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung, công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp của thành phố tiếp tục tập trung đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng bộ TP. Đồng Hới cũng tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, thiếu thống nhất, dễ xảy ra sai phạm được đảng viên, quần chúng và dư luận quan tâm...

Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Thùy Lâm

,