.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức ngành thuế

.
08:53, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh theo Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã và đang được Cục Thuế tỉnh gấp rút triển khai, theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là hoạt động rất thiết thực, phù hợp với lộ trình hiện đại hóa của ngành Thuế. Hiện tại, việc sắp xếp bộ máy đang được thực hiện một cách công khai, minh bạch, dân chủ, có lộ trình theo đúng chủ trương của Bộ Tài chính.

Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy sẽ liên quan trực tiếp đến mọi hoạt động chính trị toàn ngành thuế. Vì vậy, trước hết, đơn vị phải bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực thu ngân sách của ngành.

Trong đó, yêu cầu cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp, sáp nhập là phải bảo đảm đầy đủ chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định. Một tiêu chí nữa là không gây xáo trộn lớn đối với tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao quyết định sắp xếp, tổ chức bộ máy cho các cán bộ ngành thuế.
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao quyết định sắp xếp, tổ chức bộ máy cho các cán bộ ngành thuế.

Được biết, để thực hiện việc sáp nhập, giữ nguyên đơn vị cấp Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố, Cục Thuế tỉnh đã căn cứ vào điều kiện tự nhiên, dân số của từng huyện, thành phố, thị xã; điều kiện cơ sở vật chất; nguồn lực hiện có của từng chi cục; trình độ khả năng quản lý của từng chi cục; khoảng cách, mức độ thuận tiện của người nộp thuế; số thu của các chi cục thuế; số doanh nghiệp mà các chi cục thuế quản lý.

Mặt khác, đơn vị cũng đã tập hợp ý kiến thảo luận công khai, dân chủ của tập thể cán bộ công nhân viên chức toàn đơn vị để đi đến thống nhất thực hiện nội dung Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh.

Cụ thể, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh, sau khi rà soát sắp xếp lại, từ 11 phòng nay còn lại 9 phòng (8 phòng chức năng và văn phòng), giảm 2 phòng so với trước đây. Về cấp chi cục, giữ nguyên chi cục thuế các huyện Bố Trạch, huyện Lệ Thủy; sáp nhập Chi cục Thuế huyện Minh Hóa và Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa thành Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa-Minh Hóa, địa điểm đặt trụ sở tại Thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa). Đây là đơn vị thuộc mô hình có số thu trừ tiền sử dụng đất từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm. Dự kiến tổng biên chế, hợp đồng lao động là 51 người.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng sẽ thực hiện việc sáp nhập chi cục thuế các huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn thành Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch-Ba Đồn, địa điểm trụ sở tại phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn). Đây là đơn vị thuộc mô hình có số thu trừ tiền sử dụng đất từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm.

Dự kiến tổng số biên chế, hợp đồng lao động là 76 người; sáp nhập chi cục thuế các huyện Quảng Ninh và TP. Đồng Hới thành Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới-Quảng Ninh, trụ sở đặt tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới. Đây là đơn vị thuộc mô hình có số thu trừ tiền sử dụng đất từ 300 tỷ đồng/năm đến dưới 1.000 tỷ đồng/năm, dự kiến tổng số biên chế, hợp đồng lao động là 111 người.

Về cấp đội Thuế, trong các năm 2017, 2018, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện giảm từ 75 đội thuế xuống còn 53 đội. Sau khi thực hiện đề án sáp nhập thành lập 3 chi cục thuế khu vực và sắp xếp các đơn vị sẽ giảm thêm 19 đội, còn lại 34 đội thuế trong toàn tỉnh. Cũng theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, việc giảm số đội thuế này sẽ tạo ra sức mạnh mới, khắc phục tình trạng bất hợp lý trước đây bởi những đội thuế chỉ có 3 người, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là cưỡng chế nợ thuế và xử lý vi phạm.

Trước mắt, Cục Thuế tỉnh vẫn sẽ chỉ đạo thực hiện tổ chức bộ phận “một cửa” tại các địa phương không có trụ sở Chi cục Thuế khu vực để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế trên địa bàn và giao cho một đồng chí lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực phụ trách.

Dự kiến số lượng công chức tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa-Minh Hóa là 4 người; bộ phận “một cửa” của các chi cục thuế khu vực Quảng Trạch-Ba Đồn, Đồng Hới-Quảng Ninh mỗi đơn vị 5 người.

“Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức ngành thuế sẽ làm tăng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, hoạt động thu ngân sách vẫn bảo đảm diễn ra bình thường. Cục Thuế tỉnh đang dự thảo quy chế phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc tích hợp số thu, phân chia nguồn thu một cách chính xác, minh bạch, khoa học nhằm phục vụ tốt nhất, bảo đảm quyền lợi cho người nộp thuế.

Các địa phương không có trụ sở cơ quan Chi cục Thuế khu vực vẫn được cung cấp thông tin tình hình quản lý thu, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng tháng, hàng quý, hàng năm để có cơ chế phối hợp với Chi cục Thuế khu vực nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được nhà nước giao”, ông Đoàn Vĩ Tuyến cho biết thêm.

Nguyễn Hoàng-Phan Hòa

,