.

Trung tâm Hành chính công tỉnh: Tỷ lệ phiếu đánh giá mức độ rất hài lòng và hài lòng của cá nhân, tổ chức đến giao dịch đạt 100%

.
08:03, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-5, ông Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại đây được trung tâm duy trì thường xuyên.

Trong quý I-2019, đã có 94 lượt đánh giá mức độ hài lòng đối với cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và 100% phiếu đều đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng (trong đó, có 84 phiếu đánh giá rất hài lòng, chiếm tỷ lệ 89%; 10 phiếu đánh giá hài lòng, chiếm tỷ lệ 11%), không có phiếu không hài lòng.

Mỗi ngày trung tâm tiếp nhận và trả kết quả hơn 100 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
Mỗi ngày trung tâm tiếp nhận và trả kết quả hơn 100 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

Được biết, trong quý I-2019, Trung tâm Hành chính công đã đón tiếp gần 6.500 lượt người đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận và trả kết quả hơn 100 hồ sơ.

Tính từ ngày 1-1 đến 28-3-2019, tổng số hồ sơ cần giải quyết tại trung tâm là 7.725hồ sơ các loại (trong đó, đang giải quyết từ năm 2018 chuyển qua 3.250 hồ sơ; tiếp nhận mới 4.475 hồ sơ. Kết quả, đã giải quyết và trả kết quả 4.061hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết trước và đúng hạn 3.957 hồ sơ, đạt 97,4%. Đang giải quyết 3.664hồ sơ (bao gồm các hồ sơ chưa đến hạn).

Các TTHC có tần suất tiếp nhận nhiều chủ yếu tập trung ở các đơn vị: Sở Giao thông vận tải 1.977 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.138 hồ sơ, Sở Xây dựng 370hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường 209 hồ sơ.

A.T

,