.

Di sản của chúng ta

Thứ Sáu, 30/06/2023, 09:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Trải qua hành trình 20 năm, di sản quý báu của mảnh đất Quảng Bình đã đi qua bao khó khăn, những khắc nghiệt của thiên tai, thời tiết, cả những thách thức của ý chí, lòng người để được đứng vững, được bảo vệ và phát triển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nội dung: DIỆU HƯƠNG

Ảnh, Video, Thiết kế & Đồ họa: XUÂN HOÀNG

Trong bài có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp và Oxalis Adventure