.

Xuất bản sách "100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới"

Thứ Tư, 18/06/2014, 13:40 [GMT+7]

Nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật ấn hành cuốn sách "100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới" của tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở sưu tầm và biên dịch nhiều quy tắc đạo đức từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau trên thế giới.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất với chủ đề "Những vấn đề cơ bản của các quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và Việt Nam," tập trung phân tích về hoàn cảnh ra đời; những nguyên tắc, tiêu chuẩn chung cũng như phân tích những điểm riêng biệt trong các bản quy tắc đạo đức nghề báo; so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam với các bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới.

Phần thứ hai với chủ đề "Các bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới," giới thiệu điểm đặc trưng của 100 bản quy tắc đạo đức nghề báo của các quốc gia, vùng lãnh thổ, các cơ quan báo chí, các tổ chức và hội nghề nghiệp của nhà báo được lưu hành rộng rãi trên thế giới.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành báo chí, truyền thông; giảng viên các trường đại học, học viện có liên quan đến lĩnh vực báo chí; các nhà nghiên cứu, các phóng viên, biên tập viên, những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và những ai quan tâm đến vấn đề này.

Theo P.V (TTXVN/Vietnam+)