.

Hợp đồng lao động 1 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc

Thứ Ba, 05/12/2017, 09:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là nội dung mới trong quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Từ ngày 1-1-2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia BHXH bắt buộc.
Từ ngày 1-1-2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Theo đó, tại Khoản 1, Điều 2, Luật BHXH năm 2014 quy định: người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia BHXH bắt buộc. Hiện nay, đối tượng này không phải tham gia đóng BHXH  bắt buộc.

Cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, theo Luật BHXH năm 2014, tại Khoản 2, Điều 2 quy định, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Quy định mới về BHXH này nhằm nâng cao trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc của các chủ doanh nghiệp đối với người lao động, qua đó giúp họ được bảo đảm quyền lợi của mình.

Đ.N