.

Quảng Trạch: Kiểm tra các dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm

Thứ Ba, 05/12/2017, 09:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Để chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, huyện Quảng Trạch đã thành lập đoàn liên ngành, kiểm tra các điểm kinh doanh karaoke, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Các thành viên đoàn liên ngành huyện Quảng Trạch kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke.
Các thành viên đoàn liên ngành huyện Quảng Trạch kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Quảng Trạch đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, điểm karaoke tại địa bàn các xã Quảng Tùng, Quảng Phú và Quảng Đông.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện và lập biên bản một số cơ sở kinh doanh chưa bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, các thủ tục giấy tờ cấp phép hoạt động, việc sử dụng lao động không đúng quy định của pháp luật. Các cơ sở vi phạm đã được đoàn liên ngành nhắc nhở, tư vấn bổ sung đầy đủ hồ sơ mới được phép hoạt động trở lại, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra các dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm của đoàn liên ngành huyện Quảng Trạch đã góp phần thực hiện nghiêm túc Nghị định 178 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong việc tố giác và phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn.    

 Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)