.

Kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ

Thứ Hai, 23/10/2017, 16:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1929/UBND-KTN về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ.

Theo đó, các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 17-6-2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở giết mổ, đối tượng liên quan về nguy cơ, tác hại và chế tài xử lý đối với hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin để Nhân dân biết, phản ánh, tố giác kịp thời những hành vi vi phạm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị cấp dưới; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Mặt khác, các sở, ngành và địa phương tổ chức cho cơ sở giết mổ ký cam kết không thực hiện việc tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ và công bố công khai cơ sở giết mổ đã ký cam kết trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh các sản phẩm thuốc an thần dùng trong thú y; tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức, cá nhân có hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, đồng thời thông báo công khai các tổ chức, cá nhân sai phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó, các ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh thuốc an thần ở các cơ sở, cửa hàng kinh doanh dược phẩm; đẩy mạnh thu thập, xử lý nguồn thông tin trinh sát, điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ.

A.T