.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành BHXH

Thứ Năm, 05/02/2015, 22:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Hàng năm, BHXH tỉnh Quảng Bình đều phát động các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm. Chủ đề các phong trào thi đua được xây dựng và phát động thực hiện phù hợp theo từng năm. Năm 2014, BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam (16-2-1995-16-2-2015)”.

Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh trong toàn ngành BHXH tỉnh.
Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh trong toàn ngành BHXH tỉnh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thông qua các phong trào thi đua, BHXH tỉnh nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước để thi đua thực sự là động lực thúc đẩy, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động nỗ lực hoàn thành xuất sắc chương trình công tác hàng năm.

BHXH các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh tiến hành ký kết giao ước thi đua, thống nhất tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác với những nội dung như: quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu kế hoạch chung của BHXH tỉnh; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động; thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, khen thưởng đề ra, các đơn vị thuộc BHXH tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp căn bản. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi tập thể xác định mục tiêu cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của đơn vị để phấn đấu thực hiện; các chỉ tiêu thi đua đạt được thể hiện sự hơn hẳn so với năm trước hoặc có sự thay đổi vượt trội đối với các mặt công tác cần phấn đấu khắc phục. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong đơn vị để tổ chức phong trào thi đua. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện để phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực.

Việc thực hiện các phong trào thi đua thể hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình và điều kiện từng đơn vị, có ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm; không phô trương, hình thức. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các phong trào thi đua nhằm động viên, vận động 100% công chức, viên chức, đoàn viên trong đơn vị hăng hái, tích cực, tự nguyện tham gia. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận; đề cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước người tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể thuộc hệ thống cơ quan BHXH tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Tập hợp, hướng dẫn, động viên công chức, viên chức, đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua. Duy trì có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ngành BHXH.

Công đoàn BHXH tỉnh và các công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng”. Toàn ngành đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu” gắn với thực hiện “Kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm”. Tổ chức Đoàn thanh niên triển khai hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ BHXH Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”...

Trong 20 năm hình thành và phát triển, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao, nhiều năm liên tục được tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2014 BHXH tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Mục tiêu của thế giới hiện đại là xóa bỏ đói nghèo, tạo sự bình đẳng trong xã hội, tạo cho mọi người đều có cơ hội phát triển. Chính sách BHXH, BHYT, BHTN vì thế không chỉ tồn tại như một thiết chế của xã hội mà quan trọng hơn là một bộ phận tất yếu cấu thành hệ thống an sinh xã hội. Công tác bảo đảm an sinh xã hội đòi hỏi không ngừng nỗ lực, quyết tâm, đổi mới theo quy luật phát triển để đáp ứng được những yêu cầu của thời đại.

Mục tiêu mà BHXH tỉnh Quảng Bình luôn hướng tới là tạo ra một tập thể lao động tích cực, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có tri thức, có năng lực và văn hóa, đạo đức tốt. Ngoài khả năng làm việc độc lập còn phải cộng tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng chí, đồng nghiệp; hòa nhập tốt với cộng đồng và phải đạt kết quả, hiệu quả cao trong mỗi công việc, vì sự phát triển toàn diện của BHXH tỉnh nói riêng và của ngành BHXH Việt Nam nói chung.

Huy Hương