.

Noi gương Bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm

Thứ Tư, 10/08/2016, 13:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; gắn việc học tập và làm theo gương Bác với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; xây dựng hình ảnh người công an nhân dân mẫu mực, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Xác định nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là việc làm cần thiết, xuyên suốt trong các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đồng thời cũng là yêu cầu cấp thiết trong việc đẩy lùi tiêu cực, yếu kém, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác sâu rộng trong toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ.

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch chia sẻ: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có việc cụ thể hóa bằng Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm nêu gương, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sỹ, đảng viên trong đơn vị; chỉ đạo các chi uỷ, chi bộ, chỉ huy các đội, Công an thị trấn, đồn Công an tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên trong đơn vị nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, Đảng ủy đã tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, quy trình chế độ công tác, lễ tiết tác phong, quy tắc ứng xử. Đồng thời, Đảng ủy tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an huyện Bố Trạch ra sức thi đua làm nhiều việc tốt vì nước, vì dân” với khẩu hiệu hành động “Văn minh, lịch sự, bản lĩnh kiên cường, tăng cường đoàn kết”.

Công tác nêu gương góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên. Việc đăng ký rèn luyện, nêu gương được thực hiện nghiêm túc trên cơ sở có sự giám sát chặt chẽ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Chỉ huy Công an huyện.

Nhờ đó, sau 5 năm thực hiện, với quyết tâm chính trị cao và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ Công an huyện đã đạt được nhiều thành tích cơ bản quan trọng, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới. Qua học tập, quán triệt, nhận thức của cấp uỷ, chỉ huy và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên được nâng lên rõ rệt; việc nêu gương của các đồng chí lãnh đạo, cốt cán được chú trọng tăng cường, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao trong công tác.

Cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch giản dị, cần, kiệm, liêm, chính; có lễ tiết tác phong đứng đắn, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND; đề cao ý thức đấu tranh tự phê bình trên tinh thần đoàn kết và xây dựng, nội bộ đoàn kết, thống nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong những năm qua, Công an huyện Bố Trạch đã thực hiện có kết quả những đổi mới về đối sách, phương pháp công tác, bố trí lực lượng, liên tục mở các đợt ra quân, trấn áp tội phạm, chặn đứng nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tích cực góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Với bề dày thành tích đã đạt được, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Bố Trạch đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dân; được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Công an tỉnh công nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công an huyện Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương của Bác, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân.

P.V