.

Đảng bộ huyện Minh Hóa: Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Thứ Năm, 11/08/2016, 10:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện Minh Hóa thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Song với quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở và nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Phát huy huy những kết quả đạt được, Đảng bộ đang tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Từ những tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã bám sát các nghị quyết đại hội Đảng các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung vào chương trình trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020.

Các địa phương và quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng, chống hạn hán cho các loại cây trồng, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Qua 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực toàn huyện ước đạt 6.891 tấn, đạt gần 93% kế hoạch. Chăn nuôi có bước phát triển ổn định, nhiều cơ sở chăn nuôi có quy mô lớn tiếp tục khôi phục.

Hiện toàn huyện có 37.452 con gia súc, đàn gia cầm có 79.050 con. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt trên 28.718 triệu đồng, bằng 107,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 356,8 tỷ đồng, bằng 106,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện được 28.375 triệu đồng, đạt 121% dự toán giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Dân Hóa đang hăng say lao động sản xuất.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Dân Hóa đang hăng say lao động sản xuất.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, các cấp ủy đảng, đơn vị cơ sở đã bám sát các ngày lễ lớn, các sự kiện nổi bật của đất nước, địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền phù hợp. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện; tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII qua sóng truyền hình thu hút 95% cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng ngày càng được nâng cao. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm qua 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp thêm 130 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 122 đảng viên dự bị.

Đến nay, tổng số đảng viên toàn huyện có 4.188 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, công tác dân vận, nội chính của cấp ủy, văn phòng cấp ủy... cũng đạt được kết quả quan trọng.

Phát huy những kết quả đó, Đảng bộ huyện Minh Hóa đang ra sức tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung lãnh đạo toàn diện trên tất cả mọi mặt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc huy động tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ huyện Minh Hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền gương điển hình trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Huyện ủy; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, chính trị, tư tưởng lệch lạc trong cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở làm tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung chỉ đạo, giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, những nơi nội bộ thiếu thống nhất, có nhiều khó khăn trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện Quy định số 06-QĐ/HU ngày 22-1-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy "Về việc cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện tham gia sinh hoạt với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở" để nắm bắt tình hình và có những giải pháp kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ủy ban Kiểm tra hai cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, chủ động nắm bắt tình hình để tiến hành kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động giải quyết kịp thời, chính xác, dứt điểm những đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Hướng dẫn cấp ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện công tác giám sát đảng viên nhằm khắc phục tình trạng đảng viên xa rời quần chúng, thiếu gương mẫu trong chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết chuyên đề, các chương trình trọng điểm và chương trình hành động của Huyện ủy; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” có hiệu quả thiết thực...

Xuân Vương