.

Bắc Nghĩa làm theo lời Bác

Thứ Tư, 10/08/2016, 06:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đảng bộ phường Bắc Nghĩa hiện có 605 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ. Thời gian qua, Đảng ủy phường luôn xác định “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài; có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng địa phương ngày càng lớn mạnh.

Do đó, để Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị thực sự lan tỏa sâu rộng, nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống nhân dân, Đảng ủy phường thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đặc biệt coi trọng chỉ đạo các chi bộ, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể theo chủ đề hàng năm và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

Trong sinh hoạt Đảng, các chi bộ đã đưa các chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt để cùng nghiên cứu, học tập. Qua đó, làm cho cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, nhằm tạo nên những tác động tích cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Diện mạo Bắc Nghĩa ngày càng khởi sắc.
Diện mạo Bắc Nghĩa ngày càng khởi sắc.

Việc triển khai lồng ghép các nội dung học tập và làm theo lời Bác với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy phường nghiêm túc thực hiện. Từ kết luận được rút ra tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung đưa ra các giải pháp để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Việc tự phê bình và phê bình được nâng cao trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, yêu thương đồng chí, giúp nhau cùng tiến bộ.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên trong mọi công việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy phường cũng thường xuyên quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức Đảng và chính quyền hàng năm...

Ông Hoàng Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Nghĩa cho biết: Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở phường Bắc Nghĩa đã thật sự lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân và thấm nhuần trong từng cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ phường đặc biệt coi trọng việc khuyến khích, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến từ cơ sở, lấy cơ sở làm nòng cốt trong việc khẳng định hiệu quả và tính thực tiễn của chỉ thị; lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời khắc phục những hạn chế, đề ra những biện pháp chỉ đạo cụ thể sát hợp với tình hình thực tế của địa phương; gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong việc khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; cụ thể hóa 5 chuẩn mực đạo đức của Bác thành chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương mình.

Điều đáng ghi nhận trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác ở Bắc Nghĩa là đã phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo bước chuyển biến đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là mục tiêu kinh tế, xây dựng đô thị văn minh.

Để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền phường đã vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất. Phường đã hướng dẫn bà con nông dân loại thải những giống cây, con có năng suất, chất lượng thấp, thay vào đó là những giống cây, con có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao.

Hàng năm, phường tổ chức tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật gieo trồng từng loại cây trồng và cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Để bố trí hợp lý mùa vụ, cây trồng, chính quyền địa phương đã tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo bà con gieo trồng đúng khung thời vụ, mật độ hợp lý từng chân ruộng; hướng dẫn các biện pháp thâm canh, bảo đảm cho thời vụ kế tiếp đạt hiệu quả cao.

Việc chỉ đạo sản xuất như: phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm... đều có sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, giúp bà con nông dân tránh được nhiều thiệt hại và ổn định sản xuất. Lĩnh vực TTCN, dịch vụ thương mại cũng được chú trọng phát triển và có được bước tiến mới.

Nhiều cơ sở mộc dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng ra đời và bước đầu làm ăn có hiệu quả, thu hút một lực lượng không nhỏ lao động của địa phương với mức thu nhập ổn định. Kinh tế phát triển, công tác giảm nghèo của Bắc Nghĩa càng trở nên thuận lợi. Nếu năm 2015 phường có 1,9% hộ nghèo thì đến nay, con số đó giảm xuống chỉ còn 1,6%.

Những kết quả đạt được qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Bắc Nghĩa thời gian qua là kết quả của việc vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong công tác chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Điều đó sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), là động lực để Bắc Nghĩa hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đ.V