.

Bộ Chính trị làm việc với các đảng bộ về chuẩn bị đại hội

Thứ Ba, 25/08/2015, 15:14 [GMT+7]

Từ ngày 15 đến 22-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (theo nhóm, có các vị Ban Bí thư tham dự) đã làm việc tuần đầu đợt 2 với Ban Thường vụ 21 đảng bộ trực thuộc Trung ương, gồm 20 đảng bộ tỉnh, thành phố để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị.

Đó là các tỉnh, thành Quảng Ninh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Yên Bái, Ninh Bình, Đắk Nông, Thái Bình, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Đắk Lắk và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đối với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có đại diện lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc; các tỉnh nằm trong vùng của 3 Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, ý kiến của các cơ quan Trung ương, các vị Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào 3 nhóm nội dung:

Một là, đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng có liên quan trực tiếp đến đảng bộ.

Hai là, đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy, về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy .

Ba là, cho ý kiến về phương án nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ; về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử.

Trên cơ sở Kết luận của vị Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc, ý kiến của các vị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương tham dự, các đảng bộ nói trên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự để tổ chức thành công đại hội đảng bộ.

Như vậy, tính đến ngày 22-8, Bộ Chính trị đã làm việc với 48/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương (gồm Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 45 đảng bộ tỉnh, thành phố). Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ đều bảo đảm tốt các yêu cầu chung, chất lượng và hiệu quả.

Theo TTXVN/Vietnam+

>> Bộ Chính trị họp về chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương