.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Thứ Sáu, 21/08/2015, 15:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, quân và dân toàn huyện Quảng Trạch đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đó cũng là những tiền đề vững chắc để Quảng Trạch thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất lúa hè-thu.
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất lúa hè-thu.

Trong nhiệm kỳ qua, với điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt sau khi chia tách huyện, Quảng Trạch có xuất phát điểm rất thấp. Hệ thống cơ sở vật chất hết sức thiếu thốn, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phải chung nơi làm việc, đội ngũ cán bộ huyện thiếu... Nhưng giữa bộn bề khó khăn ấy, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Huyện vừa củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ huyện, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quán triệt và triển khai thực hiện kiên trì, kiên quyết các chủ trương trên cơ sở vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của huyện để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo cho đời sống của nhân dân.

Gần 2 năm sau chia tách, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quảng Trạch bước đầu đã ổn định và chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 11,05%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 15,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,2 triệu đồng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 8,53%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế trang trại tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, doanh thu từ các trang trại ngày càng tăng, toàn huyện có 24 trang trại với tổng diện tích 162ha. Một số địa phương đã triển khai có hiệu quả chủ trương dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần giảm chi phí sản xuất, sức lao động cho nông dân. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 4,93%; sản lượng lương thực đạt 38.247 tấn. Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung gắn với vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Nhiều loại giống vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất, tỷ trọng chăn nuôi đạt 48,6%.

Về lâm nghiệp, giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hàng năm 16,58%. Tổng sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng gần 58.000m3. Đã trồng mới được 2.126ha rừng tập trung, khoanh nuôi bảo vệ 11.727ha, độ che phủ rừng đạt 58%.

Chương trình phát triển thuỷ sản được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng giá trị ngành thuỷ sản đạt 1.914,5 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 23,42%; sản lượng nuôi trồng đánh bắt đạt 10.660 tấn; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 245ha. Năng lực đánh bắt hải sản được tăng cường, đội tàu của huyện có 844 chiếc, trong đó có 444 chiếc tham gia đánh bắt xa bờ. Mô hình Tổ đoàn kết trên biển đã phát huy hiệu quả, ngư dân hỗ trợ nhau vươn khơi bám biển dài ngày, hải sản có giá trị xuất khẩu ngày càng tăng lên.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo triển khai, trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều hộ gia đình đã hiến đất, hiến tài sản, hiến công trình để xây dựng nông thôn mới. Tổng số tiêu chí các loại đạt được 201/342 tiêu chí, tăng 171 tiêu chí so với năm 2011. Trong đó: Xã Cảnh Dương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2014; có 2 xã đạt 18 tiêu chí; 3 xã đạt 15-17 tiêu chí; 2 xã đạt 10 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 5-9 tiêu chí.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,47% đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người lao động. Công tác quy hoạch, xây dựng các cụm điểm tiểu thủ công nghiệp được tiếp tục triển khai, có 6 cụm điểm đã được phê duyệt.

Bốn làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận và các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề Cảnh Dương thu hút gần 1.200 hộ tham gia, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Ngành công nghiệp đã từng bước tạo được tiền đề quan trọng cho phát triển công nghiệp các giai đoạn tiếp theo với Khu Công nghiệp Hòn La I và Cảng biển Hòn La cũng như các nhà máy, xí nghiệp được xây dựng và đưa vào sản xuất nhằm khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường phát triển, xây dựng  theo hướng đồng bộ. Trong 5 năm qua, tổng đầu tư toàn xã hội đạt gần 621 tỷ đồng. Đã triển khai bê tông hóa, nhựa hoá, cứng hoá được 73,45/116,51km đường liên xã; 55,81/172,28km đường liên thôn; 70,31/439,70km đường ngõ xóm. Công tác thuỷ lợi đã được quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn vốn.

Khu kinh tế Hòn La hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng to lớn.
Khu kinh tế Hòn La hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng to lớn.

Toàn huyện có 30 hồ chứa, dung tích 97 triệu m3, đã kiên cố hoá 166km/244km kênh mương, chiếm tỷ lệ 68%, nâng tỷ lệ diện tích được chủ động tưới lên 98%. Hệ thống trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc được kiên cố hoá, nâng cấp; bưu chính, viễn thông phát triển nhanh và rộng khắp bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới tầm nhìn đến năm 2030, có phạm vi quy hoạch 857,7ha; quy hoạch chi tiết khu trung tâm văn hóa, hành chính huyện, với diện tích quy hoạch 59,7ha; hiện có 7 dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm huyện lỵ đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 921 tỷ đồng, đã và đang khởi công xây dựng phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, ngành học được nâng lên, quy mô trường lớp ổn định. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học ở cấp tiểu học đạt 100%. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tăng cả về số lượng và chất lượng, 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 79,5% trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hàng năm đạt trên 95%. Hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, dạy nghề cho người lao động đã được quan tâm. Hệ thống y tế huyện, trạm y tế xã, y tế thôn bản được củng cố và hoàn thiện.

Các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm đầu tư, nâng cấp; ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế ngày càng tăng, người dân có nhiều thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.  Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của quê hương được phát huy.

Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 77,5%; có 133 làng, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Trong 5 năm đã giải quyết việc làm cho 22.541 lao động, số lao động được tạo việc làm mới 14.893 người, số lao động được tạo thêm việc làm 7.648 người; có 1.840 người xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 36% năm 2011 lên 45,2% vào năm 2015, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 30%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,83%, bình quân hàng năm giảm 5,07%.

Cơ bản xóa xong tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân được tăng cường.

Trên cơ sở tiền đề là những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và xác định được tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế.

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm... quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trạch anh hùng ngày càng văn minh, hiện đại.

Đậu Minh Ngọc
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch