.
Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội CCB Quảng Bình (21-8-1990 - 21-8-2015):

25 năm giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Năm, 20/08/2015, 12:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 21-8-1990, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 134/QĐ-TU thành lập Hội Cựu chiến binh Quảng Bình. Trải qua 25 năm phát triển với 5 kỳ đại hội, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) tỉnh ta đã không ngừng giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu tập hợp và xây dựng tổ chức hội phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là một tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và người dân trong toàn tỉnh.

Nét nổi bật trong các hoạt động của CCB tỉnh ta thời gian qua là luôn gắn các cuộc vận động lớn của Đảng bộ, chính quyền địa phương với các hoạt động hướng về cơ sở của hội như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt dân chủ cơ sở; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tệ nạn xã hội và công tác hòa giải ở cơ sở, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, xóa đói giảm nghèo; đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác để cùng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư...

Để xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, các cấp hội đã coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho cán bộ, hội viên.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội CCB trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng
Phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội CCB trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng.

Qua các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp, có từ 45-68% hội viên là đảng viên được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ chốt của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Đó là lực lượng nòng cốt luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên cương vị công tác đảm nhiệm và là cầu nối giữ mối quan hệ giữa hội với cấp uỷ, chính quyền. Đồng thời, tạo điều kiện để hội phát huy vai trò tham mưu và tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền có hiệu quả.

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn đi đầu trong mọi phong trào, những người lính năm xưa vẫn nêu cao bản lĩnh trên trận tuyến phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, các cơ sở hội đã biết phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, phát động mạnh mẽ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhằm giúp hội viên phát triển sản xuất, các cấp hội phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế để học tập kinh nghiệm.

Phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, vận động hội viên xóa nhà dột nát được các cấp hội duy trì và đẩy mạnh. Để giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp hội đã tập trung giải quyết 3 vấn đề chính là vốn, kiến thức và kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho các hội viên, hội đã tích cực động viên, khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho hội viên phấn đấu tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Trong 25 năm, hội đã ký ủy thác với Ngân hàng CSXH và khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả của nguồn vốn trên 310 tỷ đồng cho 37.000 hộ được vay phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho 30.800 lao động là con em của CCB và nhân dân địa phương. Hiệu quả thiết thực nhất của phong trào mang lại là đã giảm được hộ nghèo CCB trong toàn tỉnh xuống còn 4,77%. Nhiều hội viên CCB đã phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia, hăng hái lao động, sản xuất, góp phần cùng cán bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội, trở thành chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động...

Tiêu biểu như gia đình CCB Võ Hữu Lộc (Đông Thành, Nam Trạch, Bố Trạch), CCB Nguyễn Văn Hạnh (Đại Nam, Đại Trạch, Bố Trạch), CCB Nguyễn Cao Đỉnh (Long Đại, Hiền Ninh, Quảng Ninh)...

Một trong những điểm nổi bật mà Hội CCB tỉnh đã đạt được trong thời gian qua chính là hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Bất kể phong trào hay cuộc vận động nào cũng được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện một cách bài bản với sự nhiệt tình, tận tâm theo đúng “chất lính” nên hiệu quả thu được rất đáng ghi nhận.

Ngoài tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", các cấp hội còn nhiệt tình tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa", "Khuyến học", ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai... Từ hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động, các cấp Hội CCB tỉnh ta đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, đồng hành với công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước, trước nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, với truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, với bản lĩnh được tôi luyện vững vàng, “cựu mà không cũ”, Hội CCB tỉnh đã và đang phát huy tinh thần “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ra sức xây dựng hội phát triển vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Trần Văn Bường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh