.

Quảng Lưu ngày mới

Thứ Bảy, 22/08/2015, 10:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ xã Quảng Lưu hiện có 316 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ Đảng. Những năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Lưu đã đoàn kết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, bằng nhiều biện pháp tích cực, Đảng ủy xã Quảng Lưu đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị để nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí kiên định lập trường cách mạng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó động viên cán bộ và nhân dân dân có những đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc, ban hành các nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ; ban hành quy định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các lĩnh vực và các địa bàn nhằm tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cây hồ tiêu mang lại thu nhập cao cho người dân.
Cây hồ tiêu mang lại thu nhập cao cho người dân.

Nhờ đó, chất lượng của các chi bộ, đảng bộ bộ phận được nâng lên rõ rệt. Qua phân loại chất lượng hàng năm, số đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đều tăng; riêng năm 2014 toàn Đảng bộ xã có 99,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đã triển khai theo đúng kế hoạch. Hàng năm, Đảng ủy đã chủ động kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực có vấn đề phức tạp mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Từ kết luận được rút ra tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tập trung đưa ra các giải pháp để sửa chữa, khắc phục. Việc tổ chức quán triệt nội dung các chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; khắc phục những tư tưởng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nhờ đó được nâng lên.

Song song với việc củng cố, xây dựng tổ chức đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, kinh tế-xã hội đã có sự chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp-ngành nghề dịch vụ; tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12-13%; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 20 triệu đồng...

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn hỗ trợ cộng với việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, xã Quảng Lưu đã thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từng bước thoát nghèo bền vững; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 23,2% (năm 2010) giảm xuống còn  9,72% (năm 2014).       

Đặc biệt, xác định kinh tế gò đồi là một trong những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thời gian qua, Đảng bộ xã Quảng Lưu đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển kinh tế vùng gò đồi, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại gắn với thế mạnh trồng rừng, và xem đây là chiến lược lâu dài tạo tiền đề quan trọng để giảm nghèo bền vững. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, vải thiều, cây ăn quả... mang về nguồn thu nhập hàng tỷ đồng.

Với mục tiêu phát triển bền vững, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Lưu đặc biệt chú trọng, ưu tiên đầu tư cho công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế phục vụ dân sinh gắn với xây dựng NTM. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 5 năm, Quảng Lưu đã huy động được tổng nguồn vốn trên 46 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung vào các hạng mục hạ tầng chính như: Trạm y tế, trường học, nhà văn hóa các thôn xóm, bê tông hóa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn và hệ thống kênh mương bảo đảm tưới tiêu hiệu quả và phòng chống lũ lụt...

Các thiết chế văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao được quan tâm đầu tư nâng cấp và sửa chữa nhằm phục vụ tốt hơn nữa đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đến nay, toàn xã có 15 nhà văn hóa; 3 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa; 78% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Quảng Lưu xác định, xây dựng NTM phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi cán bộ đảng viên với những giải pháp cụ thể thực sự phù hợp với điều kiện thực tế của xã nhà. Thành công của Quảng Lưu là đã huy động được cả hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng NTM.

Nhờ đó, trong 4 năm xây dựng NTM Quảng Lưu đã huy động được nguồn vốn đạt 32 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình hạ tầng thiết yếu. Nhân dân tự nguyện hiến 60.460m2 đất, tài sản và hàng chục ngày công với giá trị ước khoảng 3,6 tỷ đồng để mở rộng xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng văn hóa. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí và đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại để sớm cán đích NTM theo đúng lộ trình.

Với những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng trong thời gian tới Đảng bộ xã Quảng Lưu tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.

Thanh Hải