.

Bưu điện Quảng Bình: Phát triển dịch vụ chuyển phát hành chính công

Thứ Hai, 23/10/2017, 16:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo Bưu điện tỉnh Quảng Bình, trong 9  tháng đầu năm 2017 đã  có  69.629 lượt người sử dụng dịch vụ chuyển phát hành chính công qua Bưu điện Quảng Bình; trong đó: dịch vụ chuyển phát chứng minh nhân dân: 19.021 cái, cấp đổi giấy phép lái xe: 13.52 hồ sơ, hộ chiếu: 11.459 cái, chuyển phát hồ sơ bảo hiểm xã hội: 20.953 hồ sơ, lý lịch tư pháp: 1.705 cái... Quá trình cung cấp dịch vụ Bưu điện Quảng Bình chưa để xảy ra trường hợp mất mát hồ sơ hay phát nhầm.

Ông Trương Tấn Quang, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện Bưu điện Quảng Bình đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với 20 đơn vị, sở, ban, ngành và 8 huyện, thị xã, thành phố để triển khai QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 1.338 danh mục thủ tục hành chính mà Bưu điện được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Là đơn vị sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực công ích, Bưu điện tỉnh Quảng Bình đặt ra mục tiêu cho năm 2017 đó là: bảo đảm đáp ứng và vượt tiêu chuẩn dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phát triển kinh doanh để bù đắp hoạt động công ích; duy trì và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới bưu chính công cộng; đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nơi tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các bưu cục Bưu điện Quảng Bình.
Nơi tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các bưu cục Bưu điện Quảng Bình.

Theo ông Quang, để thực hiện tốt  QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bưu điện tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường công tác truyền thông. Vừa qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp tuyên truyền trên báo chí, in băng đĩa để phát trên loa phát thanh các thôn, xã kết hợp trong dịp chi trả lương hưu để người dân hiểu tinh thần của QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biết đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ nhân viên của Bưu điện tỉnh Quảng Bình (khoảng 500 nhân viên); tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm giao dịch ở các bưu cục, bưu điện văn hóa xã để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.

Cũng theo ông Quang, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thời gian qua ở Bưu điện tỉnh Quảng Bình đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận với các cơ quan Nhà nước, mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành và địa phương. Hồ sơ trả kết quả khi hoàn thành được chuyển đến các tổ chức, cá nhân, không bị tồn lại ở các cơ quan, đơn vị...

Tuy nhiên, việc thực hiện QĐ 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Người dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ của đơn vị bưu chính công ích, lo khi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thời gian kéo dài hơn, lo mất, thất lạc hồ sơ, giấy tờ, nên vẫn  đến cơ quan nơi giải quyết các thủ tục hành chính để gửi, nhận trực tiếp. Khi đăng ký dịch vụ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tổ chức, cá nhân chỉ cung cấp địa chỉ, số điện thoại, tuy nhiên khi nhân viên bưu chính đến giao kết quả thì không có mặt ở nơi cung cấp địa chỉ hoặc không liên lạc được qua điện thoại.

Cơ quan Nhà nước thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phải hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên bưu chính về trình tự, thủ tục việc nhận, gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân...

Phan Phương