.

Xã Thượng Hóa (Minh Hóa): Có 522 gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới

Thứ Tư, 08/03/2017, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Xã Thượng Hóa có 10 thôn, bản; 17,5km đường biên giới và 2 mốc giới, giáp với nước bạn Lào. Toàn xã có 796 hộ với 3.461 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc ít người có 205 hộ với 844 khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn trên 50%.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, ý thức của cán bộ và nhân dân xã Thượng Hóa về chủ quyền quốc gia, quốc giới và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới được nâng lên rõ rệt, tạo thêm niềm tin cho việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến và đạt nhiều kết kết quả. Qua tuyên truyền, vận động, đến nay xã Thượng Hóa có 10 tập thể và 70 thành viên tham gia "Tổ tự quản an ninh trật tư thôn, bản" và 522 hộ gia đình, cá nhân tham gia "Tự quản đường biên, mốc quốc giới"...

Thời gian tới, xã Thượng Hóa tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị; tăng cường củng cố phòng tuyến an ninh nhân dân bảo vệ biên giới, chủ động, tích cực xây dựng cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới; thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo và phát huy vai trò già làng, trưởng bản, nhân tố tích cực, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ biên giới.

Quỳnh Thư
(Đài TT-TH Minh Hóa)