.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến về Đề án nâng cấp thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Kiến Giang mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ Năm, 15/09/2016, 13:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến về Đề án nâng cấp các thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) và Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) mở rộng đạt tiêu chí loại IV. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hai huyện Bố Trạch, Lệ Thủy.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đề án thị trấn Hoàn Lão mở rộng gồm thị trấn Hoàn Lão và 18 xã có tổng diện tích 27.587ha. Trong đó, khu vực nội thị gồm thị trấn Hoàn Lão và 8 xã  với tổng diện tích 6.575ha. Qua báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn, phân loại theo 5 tiêu chí của đô thị loại IV với tổng số điểm 89,14/100 điểm, đạt tiêu chí đô thị loại IV. Thực tiễn phát triển đô thị những năm gần đây đã khẳng định thị trấn Hoàn Lão ngày càng thể hiện rõ nét là trung tâm của khu vực phía Bắc tỉnh với những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện và tỉnh.

Đề án thị trấn Kiến Giang mở rộng có quy mô 20.669ha gồm thị trấn Kiến Giang và 11 xã, trong đó khu vực nội thị gồm thị trấn Kiến Giang và 6 xã phụ cận với diện tích 13.686ha. Đánh giá, phân loại theo 5 tiêu chí của đô thị loại IV, thị trấn Kiến Giang 86,77/100 điểm. Thị trấn Kiến Giang là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Nam, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội vùng phía Nam của tỉnh và kết nối với vùng phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Đề án nâng cấp thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Kiến Giang mở rộng đã được các huyện Bố Trạch và Lệ Thủy thông qua. Ngày 18-8-2016, UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến về Đề án và khẳng định, chủ trương của tỉnh nâng cấp thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Kiến Giang mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV có ý nghĩa rất quan trọng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và của vùng nói riêng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến tập trung làm rõ các nội dung của các Đề án nhằm phát huy được tiềm năng, thế mạnh của thị trấn Hoàn Lão và Kiến Giang mở rộng trong tương lai.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của hai huyện Bố Trạch, Lệ Thuỷ và các sở, ngành đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng Đề án, đáp ứng nhu cầu cần thiết và tất yếu, phù hợp với thực tiễn của việc nâng cấp thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Kiến Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, hai địa phương và các đơn vị tư vấn, các sở, ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan để tiếp tục hoàn chỉnh Đề án; UBND tỉnh xem xét và trình lên HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 10-2016 và tiếp tục trình Bộ Xây dựng thẩm định, thông qua.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho hai huyện trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hoá và tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tư vấn sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng..., tạo thuận lợi cho quá trình lập đề án nâng cấp thị trấn Hoàn Lão và thị trấn Kiến Giang lên thị xã trong tương lai. Các địa phương chủ động về giải pháp phát triển đô thị, quy hoạch, xây dựng hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế ưu đãi thu hút doanh nghiệp, tăng cường phát triển quỹ đất đô thị, nhà ở thương mại và các dự án, thu hút lao động, tăng mật độ dân số cơ học... đáp ứng các tiêu chí của Đề án.

Ngọc Mai